65% loonwaarde behaald en tóch een loonsanctie. Hoe zit dat?

Door: Natascha Schenk

Bij de beoordeling van het re-integratieverslag kijkt het UWV onder andere of sprake is van een bevredigend re-integratieresultaat. Dat kán het geval zijn wanneer jouw zieke werknemer inmiddels 65% loonwaarde behaald in aangepast werk. Het behalen van 65% loonwaarde is echter niet altijd voldoende om een loonsanctie te voorkomen!

Bevredigend re-integratieresultaat
Volgens de Werkwijzer Poortwachter kan (onder andere) sprake zijn van een bevredigend re-integratieresultaat als de werknemer, aansluitend aan de wachttijd, passend werk doet met:
1) een structureel karakter; waarmee
2) minimaal 65% loonwaarde bereikt wordt; mits
3) deze situatie is bereikt na een intensieve re-integratie.

Structureel
Met een “structureel karakter” wordt bedoelt dat de werknemer ná het einde van de wachttijd in deze arbeid blijft werken met een vast dienstverband. Is dat bij de eigen werkgever niet mogelijk? Dan wordt onder “structureel” ook verstaan een tijdelijk dienstverband van minimaal 6 maanden bij een nieuwe werkgever. 

Dit luistert nauw! Uit een recente uitspraak bleek dat het einde van de wachttijd op 20 juli 2018 werd bereikt. Het nieuwe (vaste) dienstverband bij de eigen werkgever werd echter pas op 16 oktober 2018 getekend en ging in per 1 oktober 2018. Bij het het einde van de wachttijd stond het structurele karakter dus nog niet vast. Dat komt de werkgever op een loonsanctie te staan.

Loonwaarde
In deze zaak ging meer fout. Werkneemster werkte voorheen 20 uur p/w. Op enig moment doet zij weer 12 uur p/w aangepast werk. Na een negatief deskundigenoordeel werd het urenaantal opgeschroefd naar 13 uur p/w, met exact 65% loonwaarde. Daarna vond geen urenuitbreiding meer plaats. Het eindresultaat is daarom niet bereikt na een intensieve re-integratie. Men had moeten proberen tot een hogere loonwaarde te komen bijvoorbeeld door het aantal uren uit te breiden. Hierbij speelt ook een rol dat de UWV-verzekeringsarts werkneemster in staat acht 30 uur p/w te werken.

Tip!
Zet de re-integratie ook na het bereiken van 65% loonwaarde voort. Realiseer je dat het UWV alleen het “structurele karakter” aanneemt als sprake is van een (tijdige!) onherroepelijke toezegging dat je de werknemer na het einde van de wachttijd in dienst houdt.

Meer weten? Wil je de betreffende uitspraak van de Centrale Raad nalezen? Dat kan hier: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2021:2945

In de uitspraak wordt ook ingegaan op het argument van de werkgever dat het UWV (en ook de bedrijfsarts) helemaal niets mag zeggen of vragen over de besteding van de uren náást de reguliere 20 werkuren. De reactie van de Centrale Raad daarop lees je in rechtsoverweging 4.4.
De relevante passages uit de Werkwijzer Poortwachter vind je in hoofdstuk 7.1.