Al die artsen, wie heeft er toch gelijk?!

Door: Natascha Schenk

Als je ziek bent, heb je vaak met verschillende artsen te maken. Het is niet ongewoon dat je contact hebt met de bedrijfsarts, de huisarts, de UWV-arts én je eigen behandelaar zoals een psycholoog of specialist in het ziekenhuis. Maar wat doe je als deze artsen elkaar tegenspreken? Als jouw behandelend psycholoog rust adviseert en de bedrijfsarts aangeeft dat je kunt beginnen met re-integratiewerkzaamheden.

Verplicht medische informatie opvragen?
Laten we bij het begin beginnen. De bedrijfsarts is degene die jouw mogelijkheden in het kader van de re-integratie beoordeelt. Is de bedrijfsarts daarbij verplicht medische informatie op te vragen bij jouw behandelaar? Nee! Het Tuchtcollege oordeelt als volgt:

“De bedrijfsarts stelt, …, de … beperkingen vast en adviseert over de mogelijkheden die een werknemer nog wel heeft om arbeid te verrichten. Bij deze vaststelling kan de bedrijfsarts zo nodig – dit ter beoordeling van de bedrijfsarts – de resultaten van onderzoeken en behandelingen door de curatieve sector betrekken.”

Verplicht oordeel behandelaar overnemen?
Als de bedrijfsarts besluit wél contact op te nemen met jouw behandelaar, is de logische vervolgvraag: moet de bedrijfsarts het advies van jouw behandelaar dan ook overnemen? Nee! Het oordeel van het Tuchtcollege is als volgt:

“De bedrijfsarts heeft hierin dan ook een zelfstandige verantwoordelijkheid en hoeft niet het advies van behandelende artsen of andere zorgverleners op te volgen.”

Verplicht een medische machtiging ondertekenen?
Uiteraard kan de bedrijfsarts alleen medische informatie opvragen als jij daarvoor een machtiging geeft. Het verzoek van de bedrijfsarts om die medische machtiging te ondertekenen is een “redelijk voorschrift”. Het Gerechtshof Amsterdam heeft dat jaren geleden al geoordeeld. Teken je de medische machtiging niet? Dan kan de werkgever de loonbetaling stoppen.

Tip!
Wil je weten of de UWV-arts bij de WIA-beoordeling verplicht is medische informatie op te vragen bij jouw behandelaar en of hij verplicht is die informatie af te wachten voordat hij een oordeel geeft? Lees dan mijn eerdere blogs hierover.

Meer lezen?
Wil je de uitspraak van het Tuchtcollege nalezen? Dat kan hier: https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2022/ECLI_NL_TGZRAMS_2022_155 Ik heb geciteerd uit r.o. 6.2 en 6.10.

De uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam vind je hier: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2015:554
Er zijn overigens ook andere uitspraken hierover te vinden, zoals:
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2014:6661
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2016:2169

De blogs lezen over de verplichtingen van de UWV? Die vind je hier:
* Verplichting medische informatie opvragen? https://www.linkedin.com/posts/natascha-schenk-483b1932_de-uwv-artsen-zien-jou-vaak-maar-kort-en-activity-6449638297991024640-Gh6u?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
* verplicht medische informatie afwachten?
https://www.linkedin.com/posts/natascha-schenk-483b1932_het-medisch-onderzoek-van-uwv-moet-zorgvuldig-activity-6787005174457229312-fo6e?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
* verplicht medische informatie afwachten? https://www.linkedin.com/posts/natascha-schenk-483b1932_uwv-wia-ziek-activity-6883417272917012480-Spvj?utm_source=share&utm_medium=member_desktop