Arbeidsdeskundige, wat doe jij als werknemer niet mee wil werken aan jouw onderzoek?

Door: Natascha Schenk

Mag de arbeidsdeskundige een arbeidsdeskundig rapport opstellen zonder bij dat onderzoek de zieke werknemer te betrekken? Daarover moest het Tuchtcollege oordelen. De zieke werknemer in deze zaak wilde namelijk niet meewerken waarop de arbeidsdeskundige het onderzoek zonder haar inbreng voortzette.

Situatie
Werkneemster is al ruim 104 weken ziek en heeft een WGA-uitkering gebaseerd op 80-100% arbeidsongeschiktheid. Haar werkgever is eigenrisicodrager en ziet op enig moment aanleiding een arbeidsdeskundige in te schakelen. Die arbeidsdeskundige moet beoordelen of de re-integratieplek die de werkgever aanbiedt passend is.

Werkneemster vindt de re-integratieplek niet passend en werkt niet mee aan het onderzoek. De arbeidsdeskundige meldt daarop:

“Indien ik niets van u verneem dan wordt het door werkgever aangevraagde arbeidsdeskundig onderzoek afgerond zonder dat u daar uw mening over hebt kunnen geven of een bijdrage aan hebt kunnen leveren. “

Klacht
Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt inderdaad afgerond zonder haar inbreng. Werkneemster is het niet eens met deze gang van zaken en dient een klacht in bij het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege.

Oordeel
Dat Tuchtcollege oordeelt dat de arbeidsdeskundige het onderzoek niet mocht afronden op deze manier. Onder andere door een rapportage op te stellen, deze niet in concept voor te leggen aan werkneemster en vervolgens wél aan de werkgever te zenden, heeft de arbeidsdeskundige zijn zorgplicht geschonden.

Tip!
Deze werkneemster kreeg weliswaar bij het Tuchtcollege gelijk, maar dat is niet het hele verhaal. Ze kreeg namelijk een sanctie op haar uitkering (2 maanden een verlaging van 100%) vanwege het niet meewerken aan het arbeidsdeskundig onderzoek. Je hebt als WGA-gerechtigde de plicht om mee te werken aan een arbeidsdeskundig onderzoek, denk dus goed na voordat je medewerking weigert!

De uitspraak van het Tuchtcollege is echt het lezen waard. Er wordt een duidelijk beeld geschetst van hetgeen van de arbeidsdeskundige verwacht mag worden en dat de Gedragscode daarbij als uitgangspunt geldt, niet de wensen van de opdracht,- en werkgever. Bovendien geldt dit niet alleen bij arbeidsdeskundige onderzoeken gedurende de WGA-periode maar ook tijdens de verzuimperiode in de eerste 104 weken.

Meer lezen?
Wil je de uitspraak van het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege nalezen? Dat kan hier: https://www.register-arbeidsdeskundigen.nl/jurisprudentie/uitspraak-at-van-12-januari-2022-zaaknummer-21-70-at/

Meer weten over het instituut en de procedures van het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege? Kijk dan hier: https://www.register-arbeidsdeskundigen.nl/Over-Ons/#Het-klachtrechtsysteem

De Gedragscode waaraan arbeidsdeskundigen zich moeten houden, vind je hier: https://www.register-arbeidsdeskundigen.nl/wp-content/uploads/2022/10/SRA-Gedragscode-20210104.pdf

De uitspraak van de rechtbank Gelderland waaruit blijkt dat het UWV (op verzoek van de werkgever) een maatregel mocht opleggen vanwege het niet meewerken aan het arbeidsdeskundig rapport, lees je hier: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2023:3359