Bedrijfsarts op de vingers getikt door Tuchtcollege naar aanleiding van geluidsopname

Door: Natascha Schenk

Oei! Deze week een uitspraak van het Tuchtcollege waaruit blijkt hoe snel een gesprek met de bedrijfsarts kan escaleren. Deze bedrijfsarts koos bewust voor een strategie waarbij de zieke werknemer geen kans zou krijgen om het gesprek naar zijn eigen hand te zetten. Dit leidde tot een woordenwisseling waarna het spreekuur na drie minuten werd beëindigd en de uitkering van de werknemer werd gekort vanwege het niet meewerken aan de re-integratie. Hoe zat dat?

Situatie
Werknemer is ziek en krijgt een ZW-uitkering van de ex-werkgever die ZW-eigenrisicodrager is. In dat kader wordt hij opgeroepen bij de bedrijfsarts. Na twee spreekuren bij de ene bedrijfsarts wordt hij doorverwezen naar een andere bedrijfsarts. En daar gaat het mis.

Spreekuur
Tijdens het spreekuur ontspoort het gesprek al snel. Een aantal citaten uit de geluidsopname van dat gesprek om dit te illustreren:

“werknemer: Wie bent u eigenlijk meneer?
bedrijfsarts: Ik stel hier de vragen.”

“werknemer: Uh, wie bent u?
bedrijfsarts: Nee, dat gaat u niets aan.
werknemer: Bent u C? Ik zit hier voor C.
bedrijfsarts: Dat gaat u niets. Ik ga mij niet voorstellen”

“bedrijfsarts: Hoe gaat het met je ik wil nu antwoord op die vraag.
werknemer: Ja uh even rustig alstublieft. Ik vind dit intimiderend.
bedrijfsarts: Nee niets rustig. Jij gaat mij niet vertellen of ik mij rustig moet houden. Ik vraag jou hoe het met je is.”

“werknemer: Ik ga zo niet verder praten, want ik vind dit intimiderend.
bedrijfsarts: Dan ga je er nu uit, dan ga je er nu uit.”

Sanctie voor werknemer
Zoals “beloofd” door de bedrijfsarts, wordt het re-integratiebureau geïnformeerd over het vroegtijdig beëindigen van het spreekuur. Op basis van de beschrijving daarvan door de bedrijfsarts, wordt het UWV verzocht de ZW-uitkering te korten. Dat doet het UWV. De uitkering wordt gedurende 2 maanden met 10% gekort (later wordt dit door de rechter bijgesteld naar 5%).

Opname
Deze werknemer wendt zich tot het Tuchtcollege en krijgt daar op alle fronten gelijk. De bedrijfsarts heeft niet de zorg verleend die van hem verlangd mocht worden.

Deze werknemer kon zijn klachten onderbouwen met een geluidsopname van het spreekuur. Uit een eerdere uitspraak van het Tuchtcollege bleek al dat het heimelijk opnemen van een spreekuur niet netjes is, maar dat er geen verplichting geldt om vooraf toestemming te vragen het gesprek op te nemen. Opnemen van het gesprek met de bedrijfsarts mag dus! Ook zonder toestemming.

Tip!
Ik wil absoluut niet iedereen oproepen het gesprek met de bedrijfsarts op te nemen. Als er voldoende vertrouwen is in de bedrijfsarts, is dat ook niet nodig. Voor deze werknemer bleek het achteraf een zegen te zijn dat er wel een opname was. Mijn tip is vooral: je hoeft je niet op deze wijze te laten behandelen door de bedrijfsarts! Je kunt een klacht indienen bij de arbodienst of je wenden tot het Tuchtcollege.

Meer weten?
De uitspraak van het Tuchtcollege, waarin ook de volledige transcriptie van het spreekuur te lezen is, vind je hier: https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2023/ECLI_NL_TGZREIN_2023_10

Dat een gesprek met de bedrijfsarts opgenomen mag worden, lees je onder andere in deze uitspraak: https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2022/ECLI_NL_TGZRAMS_2022_31

Kleine disclaimer is wellicht op zijn plek: ik ken alleen de feiten zoals die in de uitspraak te lezen zijn. Nu in de uitspraak het gedrag en het handelen van de bedrijfsarts centraal stonden, kan ik weinig zeggen over het gedrag en handelen van de werknemer. Daarover geeft de uitspraak namelijk weinig informatie.