Ben je als werkgever echt verantwoordelijk voor ieder detail tijdens de re-integratie van je zieke medewerker?

Door: Natascha Schenk

In oktober 2020 werd een wetsvoorstel ingediend op basis waarvan loonsancties vanwege een medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en verzekeringsarts niet meer mogelijk zijn. In januari 2021 werd het wetsvoorstel controversieel verklaard en in mei 2022 werd de behandeling tot nader order uitgesteld. Maar de rechtspraak heeft niet stil gestaan!

Rechtbank Oost-Brabant (11 februari 2022)
Het is al jaren vaste rechtspraak dat een onjuist advies van de bedrijfsarts voor rekening en risico komt van de werkgever. De rechtbank Oost-Brabant is de eerste rechtbank die deze “voor rekening en risico” benadering nuanceert. De rechtbank oordeelt dat in dit soort situaties meegewogen moet worden of de werkgever redenen had moeten hebben om te twijfelen aan het advies van de bedrijfsarts. In deze zaak was dat niet het geval, de loonsanctie kon daarom niet in stand blijven.

Rechtbank Oost-Brabant (29 augustus 2022)
In deze zaak speelt een verschil van mening over de omvang van de urenbeperking. De bedrijfsarts acht tien uur per week het maximaal haalbare, de verzekeringsarts 20 uur per week. Een loonsanctie wordt mede daarom opgelegd. De rechtbank is echter niet overtuigd van het UWV-standpunt:

“De rechtbank stelt voorop dat, …, de verzekeringsarts(en) B&B een deugdelijke motivering dienen te geven waarom de door de bedrijfsarts aangenomen urenbeperking onjuist is.”

“De verzekeringsartsen … maken niet inzichtelijk waarom een urenbeperking van vier uur per dag wel verklaard kan worden vanuit het ziektebeeld van de werknemer, maar een verdergaande urenbeperking van ongeveer tien uur gemiddeld per week niet.”

Een mooie uitspraak van de rechtbank waarin de bewijslastverdeling verduidelijkt wordt en hoge eisen worden gesteld aan de motivering van de verzekeringsarts!

Rechtbank Midden-Nederland (9 april 2021)
Ook in 2021 zagen wij uitspraken waarin de rechtbank kritisch is op de motivering van de verzekeringsarts. In deze zaak oordeelde de rechtbank:

“De verzekeringsarts bezwaar en beroep had inhoudelijk moeten ingaan op de beoordeling door de bedrijfsarts en had moeten motiveren waarom de vastgestelde mate van belastbaarheid niet passend was.”

Rechtbank Amsterdam (20 juli 2021)
Ook wordt steeds beter gekeken naar de voorbereiding van het loonsanctiebesluit. Uit de Werkwijzer Poortwachter volgt dat indien de bedrijfsarts uitgaat van een periode van geen benutbare mogelijkheden, de arbeidsdeskundige de verzekeringsarts dient in te schakelen. Dat was in deze zaak ten onrechte niet gedaan. De loonsanctie werd daarom vernietigd.

Tip!
Krijg je als werkgever een loonsanctie van het UWV? Laat je goed informeren door een (juridisch) adviseur over de kansen van een bezwaarprocedure. Er is misschien meer mogelijk dan je denkt.

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie over deze blog vind je hier.
Behandeling wetsvoorstel 35589: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?qry=wetsvoorstel%3A35589&cfg=wetsvoorsteldetails

Uitspraak rechtbank Oost-Brabant 11 februari 2022: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2022:415

Uitspraak rechtbank Oost-Brabant 29 augustus 2022: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2022:3576

Uitspraak rechtbank Midden-Nederland 9 april 2021: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:1470 (tussenuitspraak)

Uitspraak rechtbank Midden-Nederland 13 september 2021: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:5573 (vervolg op uitspraak 9 april 2021).

Uitspraak rechtbank Amsterdam 20 juli 2021: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:4156

De verplichting voor de arbeidsdeskundige om overleg te hebben met de verzekeringsarts in geval van periodes met geen benutbare mogelijkheden, lees je terug op pagina 25 van de Werkwijzer Poortwachter.