Ben je het als werkgever niet eens met een WIA-besluit? Dan ga je toch gewoon in bezwaar!

Door: Natascha Schenk

Kun je als werkgever tegen alle WIA-besluiten in bezwaar of beroep gaan? Nee! Je bent weliswaar belanghebbende bij alle WIA-besluiten maar dat is nog niet voldoende. Je moet ook een procesbelang hebben. Dit speelt vooral een rol bij de WIA-weigeringsbesluiten. Hoe zit dat?

Ontvankelijk
Als je een beroepschrift indient, bekijkt de rechtbank of je ontvankelijk bent. Ben je dat niet? Dan wordt het beroepschrift niet inhoudelijk behandeld. Je moet dus goed letten op de ontvankelijkheidseisen. In deze post bespreek ik er twee:
* je bent belanghebbende; én
* je hebt een procesbelang.

Belanghebbende
In een procedure over een WIA-uitkering ben je als werkgever, per definitie, belanghebbende. Het maakt niet uit of je eigenrisicodrager bent of niet.

Ook de aard van het WIA-besluit maakt geen verschil. Bij zowel een weigering als toekenning ben je belanghebbende. Jouw belang in de procedure wordt veronderstelt. Je hoeft dus niets te doen om jouw status als belanghebbende te onderbouwen.

Procesbelang
Dat is anders bij het vereiste van “procesbelang”. Dat je belanghebbende bent is namelijk nog niet voldoende voor jouw ontvankelijkheid. Je moet ook een procesbelang hebben. Voor de vraag of iemand procesbelang heeft, wordt gekeken naar het doel dat jet nastreeft met het beroep. Het doel moet daadwerkelijk bereikbaar zijn en ook feitelijke betekenis hebben. Een puur hypothetisch, louter formeel of principieel belang is niet voldoende.

WIA-weigering
Bij een WIA-weigering wordt in de regel aangenomen dat je géén procesbelang hebt. Met het beroep kun je nu eenmaal geen gunstiger (financieel) resultaat bereiken. Immers, de uitkeringsaanvraag is afgewezen en dat betekent dat er voor de werkgever geen financiële consequenties zijn.

Casus
In een recente zaak oordeelde de rechtbank Den Haag over het beroep dat was ingediend door een werkgever (eigenrisicodrager) tegen een WIA-weigering.

Deze werkgever wilde in het kader van goed werkgeverschap zeker weten dat het oordeel van het UWV juist was. Het UWV meende dat de werknemer volledig arbeidsgeschikt was voor het eigen werk. De bedrijfsarts was het daar niet mee eens. De werkgever twijfelde daarom of het blijven belasten van de werknemer in het eigen werk wel past binnen het goed werkgeverschap.

De rechtbank ziet hierin echter onvoldoende procesbelang en verklaart het beroep van de werkgever niet-ontvankelijk.

Tip!
Als je als werkgever beroep wilt indienen tegen een WIA-weigering moet je van goede huizen komen om je procesbelang aannemelijk te maken. Denk daarbij ook aan mogelijke aanspraken op de no-risk of het belang bij vaststelling dat de wachttijd is volgemaakt.

Als belanghebbende kun je je overigens wel altijd voegen in de bezwaar of beroepsprocedure van de werknemer. Denk daar ook aan en laat deze kans niet liggen!

Meer weten?
Wil je de uitspraak van de rechtbank Den Haag nalezen? Je vindt hem hier: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2023:330

Ben je geïnteresseerd in de rechtspositie van de werkgever in WIA-zaken? Dan is deze conclusie van de AG Widdershoven zeer aan te raden: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3474 (met name r.o. 6.3 tot en met 6.5).