Blogs Natascha Schenk

Natscha Schenk werkt bij SRK rechtsbijstand/BrandMR. Met enige regelmaat schrijft zij blogs over sociale zekerheid, waarbij de nadruk ligt op arbeidsongeschiktheid. Graag delen wij een aantal van deze blogs hier in het register.

Papieren van arbodienst ondertekenen tijdens ziekte. Hoe zit dat?
Als je ziek bent, krijg je vaak allerlei formulieren van je werkgever en de arbodienst. Maar moet je al die papieren ondertekenen? En wat als je het niet doet? Een aantal voorbeelden:

Machtiging tekenen voor een nieuwe bedrijfsarts
Als jouw werkgever kiest voor een nieuwe arbodienst moet aan jou toestemming gevraagd worden om het medisch dossier over te dragen. Dit staat in de KNMG code “gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en reïntegratie” en heeft te maken met de privacy wetgeving. In een recente uitspraak wilde de werknemer éérst de nieuwe bedrijfsarts ontmoeten voordat hij die toestemming gaf. Werkgever werkte daar niet aan mee en het loon werd gestopt. Terecht, volgens de rechtbank Amsterdam. Het tekenen van een machtiging voor overdracht van het medisch dossier is een redelijk voorschrift waaraan werknemer mee moet werken.

Let op!
Uit het KNMG advies voor inrichting en overdracht van het bedrijfsgeneeskundige dossier volgt dat geen toestemming van de werknemer is vereist bij overdracht van het dossier. Deze richtlijn is echter door de rechtbank niet betrokken bij de zaak.

Machtiging voor het opvragen van medische informatie
Het tekenen van een machtiging waarmee medische informatie opgevraagd kan worden door de bedrijfsarts, is ook zo’n redelijk voorschrift. Teken je het niet? Dan kan de werkgever de loonbetaling stoppen.

Handtekening op het plan van aanpak
Als werknemer moet je meewerken aan het opstellen van het plan van aanpak en moet je de gemaakte afspraken uitvoeren. Er geldt géén formele verplichting het plan van aanpak te ondertekenen.

Meer weten?
In deze blog wordt verwezen naar verschillende uitspraken:
* Uitspraak mbt machtiging nieuwe bedrijfsarts: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:3407
* Uitspraak mbt machtiging opvragen medische informatie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2015:554
* Uitspraak mbt ondertekenen plan van aanpak: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2017:2260
* Uitspraak mbt ondertekenen plan van aanpak:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2018:3054

Ten aanzien van het ondertekenen van het plan van aanpak is goed om op te merken dat de “Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar” ook de ondertekening door de werknemer niet als voorwaarde stelt. Ook de Werkwijzer Poortwachter doet dat niet. Daarin staat enkel:

“De werknemer moet meewerken aan het opstellen van het Plan van aanpak, het uitvoeren van het met zijn werkgever overeengekomen plan en aan in de arbeidsovereenkomst of branche overeengekomen maatregelen ter bevordering van zijn herstel of re-integratie.”

De KNMG code nalezen waarnaar wordt verwezen, dat kan hier: https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/knmg-publicaties/gegevensverkeer-en-samenwerking-bij-arbeidsverzuim-en-reintegratie.htm