Checklist! Waar kijk je naar in de terugkoppeling van het re-integratiebureau?

Door: Natascha Schenk

Het is gebruikelijk dat je als werkgever een re-integratiebureau inschakelt om jouw zieke werknemer te helpen tijdens het tweede spoortraject. Natuurlijk word jij op de hoogte gehouden en ontvang je terugkoppelingen van het re-integratiebureau. Maar weet je ook waar je op moet letten in die rapportages?

Analyse van krachten en bekwaamheden
In de rapportage moet je in ieder geval een inzichtelijke analyse van de krachten en bekwaamheden van de werknemer vinden. Dat bevestigde de Centrale Raad vorige week nog eens in een uitspraak.

In de Werkwijzer Poortwachter wordt dat ook wel omschreven als het “persoonsprofiel”. Denk daarbij aan:
* opgedane arbeidservaring;
* specifieke vaardigheden;
* genoten scholing en gevolgde cursussen;
* belemmeringen en beperkingen (zoals vastgesteld door de bedrijfsarts);
* persoonsgebonden kenmerken.

Vertaalslag naar bemiddelbare beroepen
In de rapportage mag ook de vertaalslag van het persoonsprofiel naar haalbare en reële bemiddelbare beroepen niet ontbreken. Dit wordt in de Werkwijzer Poortwachter ook wel het “zoekprofiel” genoemd. Bij het opstellen daarvan wordt gekeken naar:
* de arbeidsmogelijkheden;
* de verwervingsmogelijkheden;
* de hervattingsmogelijkheden op de actuele arbeidsmarkt.

Motivering
Het is niet voldoende dat het re-integratiebureau een aantal mogelijke functies benoemt in de rapportages. Volgens de Centrale Raad moet ook onderbouwd worden dat die functies passen bij de vastgestelde beperkingen van de zieke werknemer. Ook moet het re-integratiebureau aangeven waar het passende werk zich bevindt, waar er vacatures zijn en dat er op een passende wijze is gesolliciteerd op die functies.

Tip!
Zie je deze componenten niet terug in de rapportages van het re-integratiebureau? Dan loop je het risico op een loonsanctie van het UWV. Eventuele tekortkomingen van het re-integratiebureau worden namelijk toegerekend aan jou als werkgever. Spreek je re-integratiebureau hier dus op aan!

Meer lezen?
Deze blog schreef ik naar aanleiding van de volgende uitspraken:
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2023:1707
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:4068
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2021:1316