Correctierecht op de rapportages van het UWV? Hoe zit dat?

Ben je op het spreekuur van een UWV-arts geweest, dan wordt daarna een medische rapportage gemaakt. Maar wat doe je als je het niet eens bent met de inhoud daarvan of als er onjuistheden in staan? Kun je dan gebruik maken van het zogenaamde inzage-, correctie- en blokkeringsrecht?

Persoonsgegevens
Je hebt wél recht op inzage in de persoonsgegevens en correctie daarvan. Dat is geregeld in de Regeling inzage- en correctierecht UWV 2018. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

Feitelijke onjuistheden
De klager meldt ook bij het Tuchtcollege dat er feitelijke onjuistheden in de rapportage van de UWV-arts staan, bijvoorbeeld het jaartal van zijn ongeval en de duur van het spreekuur. Het Tuchtcollege stelt vast dat deze punten niet relevant zijn voor de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling en verklaart de klacht daarom ongegrond.

Tip!
Een medische rapportage van het UWV leidt vaak tot een beslissing. Tegen die beslissing kun je in bezwaar. De bezwaartermijn is meestal zes weken, maar soms slechts twee weken. Dien bezwaar in tegen de beslissing van het UWV en niet tegen de medische rapportage. Tegen de rapportage op zichzelf kun je namelijk geen bezwaar indienen. Laat je vooraf wel goed informeren over de risico’s van een bezwaarprocedure.

Meer weten? Deze post schreef ik naar aanleiding van een uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege: https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2021/ECLI_NL_TGZREIN_2021_71

Wil je de Regeling inzage- en correctierecht UWV 2018 bestuderen? Dat kan hier:https://wetten.overheid.nl/BWBR0040934/2018-05-25

Het inzage-, correctie- en blokkeringsrecht is geregeld in artikel 7:464 lid 2 onder b BW. Dat artikel kun je hier vinden: https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2022-01-01#Boek7_Titeldeel7_Afdeling5_Artikel464