De kortste weg naar betaald werk, wat bedoelt het UWV daarmee?

Door: Natascha Schenk

Bij langdurige ziekte geldt als hoofdregel dat ten minste éénmaal een tweede spoortraject gevolgd moet worden. Tijdens dat traject wordt gezocht naar passend werk buiten de organisatie van de eigen werkgever. Het UWV bekijkt bij de WIA-aanvraag of dat traject adequaat was. Zo wordt onder andere bekeken of “de kortste weg naar betaald werk” is gevolgd. Maar wat wordt daarmee eigenlijk bedoelt?

Inhoud re-integratieplan
De beoordeling van het UWV begint uiteraard bij de stukken die zijn opgesteld in het kader van het tweede spoortraject. In het re-integratieplan van het re-integratiebureau moet in ieder geval zijn opgenomen:
* omschrijving van het re-integratietraject;
* een persoonsprofiel;
* een zoekprofiel;
* een overzicht van de rapportagemomenten.

Zoekprofiel
Als het UWV een loonsanctie oplegt omdat niet de kortste weg naar betaald werk is gevolgd, is dat vaak een gevolg van een onjuist zoekprofiel. Het is daarom belangrijk om te weten wat het zoekprofiel is.

Het zoekprofiel is een opsomming van branches, functies en/of werkzaamheden, waarbinnen de zieke werknemer de meeste kans heeft passend werk te vinden.

Concreet
Uit de rechtspraak blijkt dat in ieder geval vereist is dat “op een inzichtelijke wijze uiteen gezet wordt wat concrete passende soorten werk zijn, waar dat werk zich bevindt, waar er vacatures zijn en dat er op een passende wijze op die vacatures gesolliciteerd is”.

Wens werknemer
Zoals je ziet, speelt de wens van de werknemer hierin geen (hoofd)rol. In een recente zaak bij de rechtbank Midden-Nederland werd dat weer eens pijnlijk duidelijk. Het zoekprofiel was enkel gericht op het vinden van werk als tolk. Dat was namelijk de wens van de werknemer. Het UWV, en ook de rechtbank, vonden dat profiel te nauw. Een loonsanctie werd daarom aan de werkgever opgelegd. Die is immers verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer.

Tip!
In dit geval ging het om één functie die centraal bleef staan in het zoekprofiel. Er zijn ook loonsancties opgelegd omdat ten onrechte enkel naar één sector werd gekeken. Bijvoorbeeld bij zieke werknemers uit het onderwijs die dolgraag in het onderwijs willen blijven werken. Ook dit kan sanctiewaardig zijn. Zorg dus voor een breed zoekprofiel en als je je toch beperkt tot één functie of één sector: zorg dan dat je dat goed kunt onderbouwen!

Achtergrondinformatie
De uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland (mbt het enkel zoeken naar functie van tolk) vind je hier: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2022:433

Uitspraak mbt het zoeken binnen één sector: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:3079

Uitspraak mbt concrete uitwerking zoekprofiel: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2021:1316