Dienstverband met wederzijds goedvinden beëindigen tijdens de loonsanctie, is dat een goed idee?

Door: Natascha Schenk

Als je werkgever een loonsanctie van het UWV krijgt omdat hij niet voldoende aan re-integratie heeft gedaan tijdens jouw ziekte, moet de werkgever je nog een jaar extra in dienst houden. Maar wat als jij dat niet wilt? Wat nou als jij gewoon afscheid wilt nemen van de werkgever. Kun je dan een vaststellingsovereenkomst tekenen?

Benadelingshandeling
Het korte antwoord daarop: nee, niet als jij direct aansluitend een uitkering van het UWV wilt ontvangen. Als jij instemt met de beëindiging van jouw dienstverband tijdens de loonsanctieperiode pleeg je een benadelingshandeling. Door in te stemmen heb je namelijk “nodeloos de werkloosheid vervroegd”. Dat staat in artikel 24 lid 10 WW. 

Gevolg
Ga je toch akkoord met de beëindiging van jouw dienstverband? Dan kun je niet direct een WW-uitkering krijgen. Het UWV weigert in dat geval de WW-uitkering toe te kennen over de periode dat de loonsanctie nog zou duren. Dat kun je teruglezen in de “Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW”.

Onderhandelingen
Het is niet ondenkbaar dat je al langer met je werkgever aan het onderhandelen bent over jouw uitdiensttreding. Wellicht ben je daarmee al gestart nádat je de WIA-aanvraag deed maar vóórdat het UWV een loonsanctie oplegde. Maakt dat nog verschil in de beoordeling van het UWV? Nee! De Centrale Raad heeft zich over die situatie al eerder uitgesproken. 

Praktijkvoorbeeld
In die betreffende zaak werd het einde van de wachttijd bereikt op 3 november 2008. De onderhandelingen over de vaststellingsovereenkomst waren al begonnen in juli 2008. Het UWV gaf in augustus 2008 het loonsanctiebesluit af waarna in september 2008 overeenstemming over de vaststellingsovereenkomst werd bereikt. Het dienstverband eindigde, met wederzijds goedvinden, per 1 maart 2009 (terwijl de loonsanctie doorliep tot 2 november 2009). 

Het UWV weigerde per 1 maart 2009 een WW-uitkering toe te kennen en de Centrale Raad liet die weigering in stand.

Tip!
Beëindiging van je dienstverband tijdens de loonsanctieperiode levert je geen aansluitende WW-uitkering op. Ook kun je niet aansluitend een WIA-uitkering aanvragen. De WIA-aanvraag is namelijk opgeschort als gevolg van de loonsanctie. De beëindiging van je dienstverband verandert niets aan die opschorting. Denk dus goed na als je een vaststellingsovereenkomst voorgelegd krijgt tijdens de loonsanctie periode en laat je adviseren over de gevolgen!

Achtergrondinformatie De uitspraak waarnaar ik verwijs in deze post, kun je hier terugvinden: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2010:BO8178

De Beleidsregels van het UWV die in deze post genoemd worden, vind je hier: https://wetten.overheid.nl/BWBR0020335/2007-01-01

De benadelingshandeling uit artikel 24 lid 10 WW kun je hier nalezen: https://wetten.overheid.nl/BWBR0004045/2022-08-02/0#HoofdstukII_Paragraaf2_Artikel24