Een administratieve loonsanctie, wanneer mag het UWV die eigenlijk opleggen?

Door: Natascha Schenk

Wist jij dat het aantal administratieve loonsancties met bijna 20% is toegenomen? Ten opzichte van de eerste vier maanden in 2022 heeft het UWV in de eerste vier maanden van 2023 fors meer administratieve loonsancties kunnen opleggen. Dat betekent dat veel werkgevers hun re-integratiedossier niet tijdig of niet compleet inleveren bij het UWV. Zonde!

Compleet
Het re-integratieverslag is compleet als je daarin alle documenten hebt die worden opgesomd in artikel 6 “Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar”.

Daaronder valt dus niet:
* het verzoek van UWV een neuropsychologisch onderzoek te laten doen;
* de vraag van de UWV-arbeidsdeskundige uit te leggen waarom het tweede spoor traject niet eerder is gestart;
* medische informatie van de behandelend sector;
* het beantwoorden van vragen van de verzekeringsarts aan de bedrijfsarts.

Administratieve loonsancties die werden opgelegd omdat deze informatie niet werd overlegd door de werkgever, werden door de Centrale Raad niet “geaccepteerd”.

Termijn
Ook de administratieve loonsanctie moet vóór het verstrijken van de wachttijd worden opgelegd. Is de wachttijd van 104 weken voorbij? Dan kan geen administratieve loonsanctie worden opgelegd.

Heeft het UWV laten weten dat zij over alle stukken beschikken en dat zij gaan bekijken of voldoende aan re-integratie is gedaan? Ook dan kan geen administratieve loonsanctie meer worden opgelegd. Krijg je een administratieve loonsanctie, kijk dan goed naar de correspondentie die je al eerder van het UWV kreeg en de bewoording die daarin is gebruikt!

Duur
Ook een administratieve loonsanctie kan voor maximaal 52 weken worden opgelegd. Uiteraard kan deze loonsanctieperiode bekort worden wanneer je het re-integratieverslag alsnog compleet maakt.

Omzetting
Een administratieve loonsanctie kan worden omgezet in een inhoudelijke loonsanctie. Maak je het re-integratieverslag compleet, dan bekijkt het UWV alsnog de inhoudelijke aspecten van het verslag. Zijn die niet voldoende? Dan wordt de grondslag van de loonsanctie gewijzigd. Het is dan geen administratieve maar een inhoudelijke loonsanctie. De totale loonsanctieperiode mag maximaal 52 weken zijn.

Tip!
Is de administratieve loonsanctie ten onrechte opgelegd? Dan kan de loonsanctie niet op inhoudelijke gronden worden voortgezet (tenzij de wachttijd nog niet is verstreken). Daarom is het belangrijk goed te kijken naar de motivering van de administratieve loonsanctie. Kun je die met succes betwisten? Dan is de kans groot dat je in het geheel van de loonsanctie af bent!

Meer achtergrondinformatie
Uitspraak van de Centrale Raad nalezen over het aanvullend arbeidsdeskundig onderzoek ná het opleggen van de loonsanctie? Dat kan hier:
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2023:1465 (r.o. 4.7)
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2023:575 (r.o. 4.5)
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2021:462 (r.o. 4.4.2)

Beslistermijnen bekortingsverzoek:
* artikel 25 lid 13 Wet WIA (beslissing binnen drie weken)
* artikel 25 lid 14 Wet WIA (eindigen loonsanctie na zes weken)

Uitspraak Centrale Raad over het gebruiken van het bekortingsverzoek als argument in bezwaar/beroepsprocedure tegen loonsanctie:
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2023:1465 (r.o. 1.2.2)
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2010:BN3811 (r.De cijfers van het UWV nalezen? Dat kan hier (op pagina 5): https://www.uwv.nl/nl/publicaties/jaar-en-tertaalverslagen/2023/uwv-kwantitatieve-informatie-eerste-vier-maanden-2023

Ontbreken van een neuropsychologisch onderzoek:
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:202 (r.o. 4.7)

Niet beantwoorden van de vraag van de arbeidsdeskundige:
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2016:3337 (r.o. 4.12)

Niet opsturen van medische informatie van de behandelend sector:
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:4437 (r.o. 4.6)

Niet beantwoorden van de vragen van de verzekeringsarts:
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:163 (r.o. 14)

Geen administratieve loonsanctie als UWV heeft aangegeven dat zij de re-integratie inspanningen gaan beoordelen:
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:5007 (r.o. 4.7)
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:202 (r.o. 4.7)
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2016:3337 (r.o. 4.9)

Ten onrechte administratieve loonsanctie opgelegd:
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2023:3688 (r.o. 6.3)