Een IVA-uitkering krijgen terwijl je nog behandeling ondergaat? Dat kan!

Door: Natascha Schenk

Je bent volgens het UWV volledig arbeidsongeschikt. Omdat je behandeling krijgt, is het UWV van mening dat nog geen sprake is van duurzaamheid. Daarom krijg je een WGA-uitkering in plaats van een IVA-uitkering. Dat scheelt jou 5% uitkering en bovendien heb je nog altijd een re-integratieverplichting. Kan het UWV zomaar besluiten dat er nog geen duurzaamheid is, enkel op basis van het feit dat je nog behandeling krijgt?

Motivering
In zijn algemeenheid geldt dat de inschatting van het UWV moet berusten op een concrete en deugdelijke afweging van de feiten en omstandigheden die specifiek bij jou aan de orde zijn. Dat betekent dat de motivering toegespitst moet zijn op jou en dat het UWV niet kan volstaan met algemeenheden of medische informatie van algemene aard.

Doel van de behandeling
Het UWV moet goed onderzoeken wat het doel van de behandeling is. Zolang deze gericht is op verbetering ligt het voor de hand dat nog geen sprake is van duurzaamheid. Is de behandeling echter gericht op stabilisering dan kan een IVA-uitkering toegekend worden.

Mogelijk resultaat van de behandeling
Bovendien moet het UWV onderbouwen welk resultaat zij verwachten van de behandeling. Dit moet concreet benoemd worden door het UWV. Het gaat namelijk niet om het resultaat in zijn algemeenheid, maar om verbetering in de zin van de functionele mogelijkheden. Dat betekent dat het UWV een inschatting moet maken van de toekomstige ontwikkelingen van jouw arbeidsbeperkingen.

Onderwerp van de behandeling
Tot slot moet het UWV kijken naar jouw totale (medische) plaatje. Heb je verschillende aandoeningen en krijg je maar voor één aandoening nog behandeling? Dan kan sprake zijn van een combinatie van duurzame en niet-duurzame beperkingen. In dat geval moet het UWV een splitsing maken van de beperkingen die voortvloeien uit de duurzame aandoening en welke uit de niet-duurzame aandoening. Het UWV maakt dan twee aparte FML-en. Dat noemen we ook wel een fictieve FML of de bottleneck-analyse. Ben je op basis van de FML met enkel de duurzame beperkingen ook al volledig arbeidsongeschikt? Dan heb je recht op een IVA-uitkering.

Tip!
Nu je weet welke punten belangrijk zijn, kun je goed voorbereid naar het gesprek met de UWV-arts. Heb je nog behandeling en is die gericht op stabilisering en niet op verbetering? Benoem dat dan direct bij het UWV. Datzelfde geldt voor behandeling of begeleiding die gericht is op algemeen dagelijkse activiteiten in en rond het huis. Voel je je niet zeker genoeg om dit zelf te doen? Neem dan iemand met je mee naar het gesprek.

Meer lezen?

Wil je de uitspraken nalezen waarop deze post is gebaseerd? Je vindt ze hier:

Algemene stelregel met betrekking tot de motivering van het UWV: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2013:2678 (rechtsoverweging 4.5)

Betrekken van het doel van de behandeling: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:682 (rechtsoverweging 4.2.1)

Betrekken van het resultaat van de behandeling: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2009:BH1896 (rechtsoverweging 7.4)

Opstellen van twee FML-en als sprake is van duurzame en niet-duurzame beperkingen: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:2355 (rechtsoverweging 4.4).

Voor alle uitspraken geldt dat ik er nu, min of meer willekeurig, vier heb gekozen maar dat deze lijn van de Centrale Raad in vele andere uitspraken ook terug te vinden is.