Een loonsanctie van het UWV, wat kun je doen?

Door: Natascha Schenk

Een loonsanctie omdat je niet voldoende onderzoek zou hebben gedaan naar de re-integratiemogelijkheden in spoor 1. Daar leg je je niet bij neer! Maar hoe pak je dat aan en welke wegen kun je bewandelen? Is een aanvullend arbeidsdeskundig onderzoek wellicht de oplossing?

Twee mogelijkheden
Als je het niet eens bent met de loonsanctie die je kreeg van het UWV kun je twee dingen doen:
* binnen zes weken bezwaar indienen bij het UWV; en
* herstelwerkzaamheden uitvoeren en een bekortingsverzoek indienen bij het UWV.

Deze twee acties kun je tegelijkertijd uitvoeren. Dat is zelfs verstandig! Zo verspil je geen tijd (en geld).

Aanvullend arbeidsdeskundig onderzoek
Omdat het UWV vindt dat de mogelijkheden in spoor 1 onvoldoende onderzocht zijn, laat je een aanvullend arbeidsdeskundig onderzoek doen. Daarbij laat je de arbeidsdeskundige uiteraard kijken naar de spoor 1 mogelijkheden vanaf de eerste ziektedag tot het einde van de wachttijd. Die rapportage voeg je toe aan je bezwaarschrift. Hieruit blijkt namelijk dat er geen mogelijkheden waren (gedurende de eerste 104 weken) in spoor 1.

Bezwaar
Helaas! Hoewel het verstandig is een aanvullend arbeidsdeskundig onderzoek te laten doen, kun je dit niet gebruiken in de bezwaarprocedure tegen het UWV. De Centrale Raad heeft dit recent nog eens bevestigd. Als het aanvullend arbeidsdeskundig onderzoek is uitgevoerd na het opleggen van de loonsanctie, speelt het geen rol meer bij de beoordeling van de re-integratie inspanningen in de eerste 104 weken.

Bekortingsverzoek
Met een aanvullend arbeidsdeskundig onderzoek kun je mogelijk wél aantonen dat je de tekortkomingen (zoals die zijn vastgesteld door het UWV) hebt hersteld. Je kunt dan een bekortingsverzoek indienen. Het UWV moet binnen drie weken beslissen op het bekortingsverzoek.

Succesvol bekortingsverzoek
Is je bekortingsverzoek succesvol? Dan eindigt de loonsanctie zes weken na de beslissing waarin het bekortingsverzoek wordt toegekend. Verwacht overigens niet dat je de succesvolle bekorting kunt gebruiken als argument in de bezwaarprocedure tegen de opgelegde loonsanctie. Dat is verspilde moeite. De rechtspraak van de Centrale Raad is daar helder over.

Meer lezen
Uitspraak van de Centrale Raad nalezen over het aanvullend arbeidsdeskundig onderzoek ná het opleggen van de loonsanctie? Dat kan hier:
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2023:1465 (r.o. 4.7)
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2023:575 (r.o. 4.5)
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2021:462 (r.o. 4.4.2)

Beslistermijnen bekortingsverzoek:
* artikel 25 lid 13 Wet WIA (beslissing binnen drie weken)
* artikel 25 lid 14 Wet WIA (eindigen loonsanctie na zes weken)

Uitspraak Centrale Raad over het gebruiken van het bekortingsverzoek als argument in bezwaar/beroepsprocedure tegen loonsanctie:
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2023:1465 (r.o. 1.2.2)
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2010:BN3811 (r.o. 4.4)