Een nieuwe functie creëren om een loonsanctie te voorkomen. Moet dat echt?!

Kan het UWV je verplichten een functie te creëren die totaal niet relevant is voor het doel van jouw organisatie alleen maar om een zieke werknemer in dienst te houden? En wat als die functie niet in jouw functiegebouw past? Deze (onderwijs)werkgever vond dat niet redelijk, maar kreeg geen gelijk van UWV en de rechtbank. De opgelegde loonsanctie blijft in stand. Hoe zit dat?

Situatie
Werkneemster werkte als lerares in het basis onderwijs. Tijdens haar re-integratie verricht zij RT (remedial teaching) werkzaamheden bij haar eigen werkgever. Die werkzaamheden konden niet duurzaam aangeboden worden. Volgens werkgever maken de RT-werkzaamheden namelijk integraal onderdeel uit van de functie van leraar. Degene die deze werkzaamheden verricht moet inzetbaar zijn in de groep als leraar. Dat is de werkneemster niet.

Loonsanctie
UWV legt een loonsanctie op omdat kansen in spoor 1 zijn gemist. UWV vindt dat het systeem van functieprofielen en een functiehuis niet dermate rigide is dat beperkte wijzigingen of aanpassingen niet mogelijk zijn. De RT-taken kunnen dus worden geclusterd. Het blijven vasthouden aan de RT-taken als onderdeel van de functie leraar, met daarbij de voorwaarde dat deze in de klas dienen plaats te vinden, is een organisatorische en beleidsmatige of technische keuze en geen vaststaand gegeven. 

Rechtbank
De rechtbank is het eens met UWV. Het bestaan van een functiegebouw is, volgens de rechtbank, onvoldoende reden om werkgever niet te houden aan haar re-integratieverplichtingen. De vrees van werkgever voor precedentwerking (kortgezegd: iedere zieke werknemer kan van werkgever verlangen dat een passende, nog niet bestaande functie wordt gecreëerd) wordt door de rechtbank ook van tafel geveegd. 

Tip!
Denk niet dat spoor 1 inspanningen stoppen bij de kaders van jouw functiegebouw. De werkwijzer Poortwachter, en ook deze rechtbank, verwacht dat je verder gaat. Je moet ook onderzoeken of het mogelijk is een deeltaak van de (eigen) functie structureel en tegen loonwaarde aan te bieden. En uit deze uitspraak blijkt dat die verplichting (erg) ver gaat. 

Meer lezen over deze zaak? Deze uitspraak nalezen? Dat kan hier: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2022:34

Het is een relatief lange uitspraak maar zeker de moeite waard om te lezen. Vooral als je werkgevers/werknemers in het onderwijs bijstaat, is het een hele boeiende uitspraak.

Overigens kan ik mij de angst van deze werkgever voor precedentwerking wel voorstellen. Voor de rechtszekerheid lijkt het mij dan ook goed als in deze zaak hoger beroep wordt ingesteld door de werkgever. Dan weten wij allemaal waar wij aan toe zijn en hoe ver de verplichtingen in spoor 1 in de onderwijssector gaan.

B

T