Een telefonisch spreekuur met de bedrijfsarts, mag dat?

Door: Natascha Schenk

Als je ziek wordt, geeft jouw werkgever de ziekmelding vaak door aan een arbodienst. Een arbo- of bedrijfsarts beoordeelt dan jouw ziekmelding tijdens een spreekuur. Steeds vaker zijn die spreekuren telefonisch. Maar mag dat eigenlijk wel? En wat is toch het verschil tussen een arbo- en een bedrijfsarts?

Spreekuur
Volgens het regionaal tuchtcollege mag de arts zelf bepalen of hij kiest voor een fysiek, telefonisch of videoconsult. Er is geen voorschrift dat een bepaalde vorm van consult dwingend voorschrijft omdat die beter zou zijn dan de andere. Een klacht van een zieke werknemer omdat de arts een oordeel had gegeven op basis van een telefonisch spreekuur, werd daarom ongegrond verklaard.

Arb- en bedrijfsarts
Beide artsen staan in het BIG-register maar de titel “bedrijfsarts” is beschermd en mag alleen door artsen met de specialisatie “arbeid en gezondheid bedrijfsgeneeskunde” gebruikt worden. De arbo-arts is doorgaans een basisarts of een arts in opleiding tot bedrijfsarts. De klacht van een zieke werknemer dat de arbo-arts ten onrechte de titel bedrijfsarts gebruikte, werd dan ook gegrond verklaard.

Supervisie
Een ander belangrijk verschil is dat de arbo-arts onder supervisie werkt van een bedrijfsarts. Dat betekent dat alle taken uitgevoerd worden onder begeleiding en toezicht van een bedrijfsarts. Dat schrijft de NVAB voor. Het regionaal tuchtcollege oordeelde dat het de taak van de arbo-arts zelf is, om die supervisie te regelen.

Tip!
Ben je benieuwd naar de juiste titel van jouw arts? Kijk dan in het online BIG-register. Is jouw arts een arbo-arts? Dan kun je vragen naar de wijze waarop de supervisie is geregeld.

Nieuwsgierig? De uitspraak waarnaar ik verwijs, kun je hier vinden: https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2021/ECLI_NL_TGZCTG_2021_185 In overweging 5.6 lees je meer over de keuze voor het type consult. In overweging 5.4 vind je het oordeel over het gebruik van de verkeerde titel en de supervisie die is vereist bij de werkzaamheden van de arbo-arts.

Geïnteresseerd in de richtlijn die de NVAB geeft over de supervisie aan arbo-artsen? Kijk dan hier: https://nvab-online.nl/themas-en-standpunten/taakdelegatie-en-supervisie Met name deel II is daarin relevant.

Jouw arts opzoeken in het BIG-register? Dat kan hier: https://zoeken.bigregister.nl/zoeken/kenmerken