Einde Ziektewet op aanraden van de eigenrisicodrager, dat kan zo maar niet!

Door: Natascha Schenk

Het zal je maar gebeuren, je krijgt een ZW-uitkering van je ex-werkgever die eigenrisicodrager is en de bedrijfsarts vertelt je dat je je beter hersteld kunt melden omdat je van het UWV betere begeleiding krijgt bij het vinden van werk. Om er vervolgens achter te komen dat je ZW-uitkering beëindigd wordt en je alleen recht hebt op een verkorte WW-uitkering. Wat doe je dan?

Bezwaarprocedure
Deze werknemer liet het er niet bij zitten, en gelukkig maar! Hij ging in bezwaar tegen de UWV-beslissing waarmee zijn ZW-uitkering werd beëindigd. En met succes. Het UWV oordeelde dat werknemer doorlopend ziek was voor zijn eigen oude werk en dus (nog steeds) recht had op een ZW-uitkering. Dat de bedrijfsarts hem in staat achtte aangepast werk op te pakken, rechtvaardigt geen herstelmelding. Daarvoor is namelijk vereist dat je hersteld bent voor het eigen oude werk.

Tuchtklacht
De werknemer ging nog verder en diende ook een tuchtklacht in. Ook daar kreeg hij gelijk. Het verweer van de bedrijfsarts dat de herstelmelding besproken was met werknemer en dat hij daarmee ingestemd had, mocht niet baten.

Les voor de praktijk
Het Tuchtcollege wijst op de ingrijpende gevolgen van de herstelmelding:
* beëindiging van de ZW-uitkering zonder grond;
* geen re-integratie verantwoordelijkheid meer voor de ex-werkgever (eigenrisicodrager);
* terugvallen op een korte WW-uitkering.

Zowel in financiële zin als voor wat betreft mogelijkheden voor het vinden van werk werd werknemer dus benadeeld door de herstelmelding. Juist daarom geldt dat bij een dergelijke keuze hoge eisen worden gesteld aan de instemming van de werknemer. Je mag daar niet te lichtvaardig op vertrouwen.

Het had op de weg van de bedrijfsarts, en naderhand de casemanager, gelegen om werknemer te informeren over de gevolgen van de instemming met een herstelmelding.

Bedrijfsartsen en casemanagers opgelet dus!

Meer lezen?

De uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege kun je hier nalezen: https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2021/ECLI_NL_TGZRSGR_2021_100

Daarin lees je dat de klacht van werknemer gegrond wordt verklaard en aan de bedrijfsarts een waarschuwing wordt opgelegd. De conclusie van het Tuchtcollege is dat de bedrijfsarts heeft gehandeld in strijd met de zorg die hij ten opzichte van werknemer had. Het College ziet geen grond voor het standpunt van werknemer dat de bedrijfsarts zich bij zijn keuze en beleid heeft laten leiden door de financiële of commerciële belangen van de ex-werkgever (eigenrisicodrager). De bedrijfsarts heeft een, naar het oordeel van het College verkeerde, keuze gemaakt maar niet meer dan dat.