Geen urenbeperking maar toch opbouwschema. Hoe zit dat?

Door: Natascha Schenk

Je bent al twee jaar ziek en de re-integratie heeft vanwege jouw klachten nog niet geleid tot werkhervatting. Je bent dan ook stom verbaasd als het UWV bij de WIA-beoordeling aangeeft dat je 40 uur per week kunt werken. Dat lukt absoluut niet. Zeker niet zonder opbouwschema. Van 0 naar 40 uur per week is een veel te grote stap! Is het UWV eigenlijk verplicht om bij de beoordeling van de belastbaarheid rekening te houden met de noodzaak van een opbouwschema zodat je geleidelijk kunt opbouwen?

Aard van de urenbeperking
De urenbeperking is in feite het slotstuk van de medische beoordeling. Hoewel energetische klachten bij veel mensen op de voorgrond staan, is het bij de WIA-beoordeling anders geregeld. Een urenbeperking kan pas aan de orde zijn als met het vaststellen van andere beperkingen niet voldoende recht wordt gedaan aan jouw mogelijkheden en beperkingen.

Indicaties voor een urenbeperking
Een urenbeperking kan, op grond van de “Standaard duurbelastbaarheid in arbeid”, toegekend worden op basis van drie indicaties. 
* energetisch;
* preventief;
* beschikbaarheid.

Belang van de urenbeperking
Zeker wanneer je een laag loon hebt, kan een urenbeperking het verschil zijn tussen toekenning of afwijzing van de WIA-uitkering. Dit heeft te maken met de rekensom die het UWV maakt om jouw arbeidsongeschiktheidspercentage te berekenen. Als een urenbeperking wordt toegekend, wordt in die rekensom vaak rekening gehouden met een “reductiefactor”. Hoe dat precies zit, kun je lezen in één van mijn eerdere posts (link in comments).

Opbouwschema en urenbeperking
Het UWV mag, ook als je altijd part-time hebt gewerkt, full-time functies voor jou aanwijzen in het kader van de WIA-beoordeling. Je kunt je daar niet tegen verzetten door te verwijzen naar het feit dat je nooit full-time hebt gewerkt of dat je dat (vanwege privé omstandigheden) niet wilt. Een opbouwschema kan je in dat geval helpen om te wennen aan de nieuwe situatie.

Dat je mogelijk pas ná een opbouwschema 40 uur per week kunt werken, is echter voor het UWV geen reden om een urenbeperking aan te nemen voor de duur van dat opbouwschema. Dat zit zo.

Het UWV, en ook de Centrale Raad, ziet dat namelijk als twee gescheiden trajecten. Je hebt enerzijds de re-integratie en anderzijds de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid. Dit kan ertoe leiden dat in het kader van re-integratie aanvankelijk minder uren kan worden gewerkt terwijl in het kader van de WIA-beoordeling terecht geen urenbeperking geldt.

Tip!
Ben je van mening dat je geen 40 uur per week kunt werken? Kijk dan goed naar de Standaard duurbelastbaarheid in arbeid. Zorg dat jouw verhaal bij het UWV goed aansluit daarop.

Achtergrondinformatie
Deze post is gebaseerd op: