Gesprek met de bedrijfsarts opnemen?

Door: Natascha Schenk

Een gesprek met de bedrijfsarts kan spannend zijn. Er hangt tenslotte veel van af omdat de bedrijfsarts een belangrijke rol heeft in jouw re-integratietraject. Eerdere gesprekken verliepen moeizaam en daarom wil je het volgende gesprek opnemen. Maar mag dat wel? En heb je voorafgaande toestemming van de bedrijfsarts nodig?

Opnemen van het gesprek
Het Tuchtcollege oordeelt in een recente uitspraak dat je het gesprek met de bedrijfsarts mag opnemen. In de uitspraak is te lezen: “Het is de patiënt op ieder moment toegestaan om een gesprek met een arts voor eigen gebruik op te nemen. Dit volgt onder meer uit de ‘Handreiking Opnemen van gesprekken door patiënten’ van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).”

Toestemming
Volgens het Tuchtcollege hoef je daarvoor geen toestemming te vragen aan de bedrijfsarts. Daarover schrijft het Tuchtcollege: “Hoewel het heimelijk opnemen van gesprekken niet netjes is, is het de patiënt niet verplicht om de arts op voorhand om toestemming te vragen voor de opname.”

Spreekuur
In deze uitspraak weigerde de bedrijfsarts het spreekuur door te laten gaan zolang de werknemer erop stond het spreekuur op te nemen (met een geluidsopname). Ook daar is het Tuchtcollege het niet mee eens. De bedrijfsarts had de werknemer niet mogen verbieden het gesprek op te nemen en het spreekuur had gewoon moeten plaatsvinden. Nu dat spreekuur niet heeft plaatsgevonden, maar de bedrijfsarts wél een re-integratie advies heeft gegeven, is dat advies onzorgvuldig tot stand gekomen.

Tip!
Vaak ligt aan de wens om het gesprek op te nemen, een wantrouwen ten grondslag. Probeer dat bespreekbaar te maken bij de bedrijfsarts. Lukt dat niet? Wellicht kan de casemanager of de werkgever daarin nog iets betekenen. Wil je het gesprek met de bedrijfsarts tóch opnemen en weigert de bedrijfsarts dat? Kijk dan eens naar de klachtenregeling van arbodienst/bedrijfsarts en wijs ze op deze uitspraak van het Tuchtcollege.

Achtergrond informatie

Deze blog schreef ik naar aanleiding van deze uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege: https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2022/ECLI_NL_TGZRAMS_2022_31

Meer lezen over de KNMG-handreiking waarnaar het College verwijst? Dat kan hier:
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/handreiking-voor-artsen-over-het-opnemen-van-gesprekken-door-patienten.htm#:~:text=25%20oktober%202017-,Handreiking%20voor%20artsen%20over%20het%20opnemen%20van%20gesprekken%20door%20pati%C3%ABnten,en%20de%20zorg%20verder%20helpt.
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/opnemen-van-het-gesprek.htm