Hoe belangrijk zijn gespreksverslagen eigenlijk tijdens het re-integratietraject?

Door: Natascha Schenk

Een loonsanctie vanwege het ontbreken van gespreksverslagen? Een reel risico! Tijdens de re-integratie van je zieke werknemer is het belangrijk om een goed verslag bij te houden van alle inspanningen die worden verricht. Natuurlijk moet je de gebruikelijke formulieren invullen (plan van aanpak, eerstejaarsevaluatie etc.) maar gespreksverslagen zijn ook van groot belang. Soms kan het ontbreken van goede gespreksverslagen zelfs leiden tot een loonsanctie!

Situatie
Werknemer was werkzaam als bedrijfsleider en valt uit met psychische klachten. De bedrijfsarts stelt een FML op met de beperkingen. Dat zijn onder andere: 
* concentreren en verdelen van de aandacht;
* herinneren;
* doelmatig en zelfstandig handelen;
* uiten van de eigen gevoelens (brengt anderen in verwarring door onduidelijke, onvoorspelbare of onconventionele wijze van gevoelsuitingen).

Op grond van deze belastbaarheid geeft de arbeidsdeskundige aan dat het eigen werk evident ongeschikt is voor de werknemer.

Tweede spoor
Een tweede spoortraject wordt ingezet en werknemer solliciteert daarom. Hij solliciteert echter alleen naar functies die passen bij zijn eigen werk. Het zijn allemaal managementfuncties waarnaar hij solliciteert. Hij ziet niet in dat zijn beperkingen daaraan in de weg staan.

UWV
Het UWV verwijt de werkgever onder andere dat enkel is gesolliciteerd op overduidelijk niet geschikte functies en dat werknemer daarop onvoldoende is aangesproken. De werkgever krijgt daarom een loonsanctie.

Werkgever
Werkgever geeft aan dat zij werknemer hierover een brief heeft gestuurd. Daarin is werknemer onder andere gevraagd een aantal beroepen uit het profiel, te analyseren op benodigde vaardigheden, kennis en tekortkomingen. Werkgever heeft daarmee geprobeerd de werknemer te laten inzien dat bepaalde functies niet passend voor hem zijn. Naast deze brief zouden hierover ook gesprekken zijn gevoerd. Daarvan zijn echter geen gespreksverslagen gemaakt.

De rechtbank
De rechtbank vindt dat van deze gesprekken een verslag gemaakt had moeten worden. Dat hoort bij de inspanningsverplichting van de werkgever. Afgezien van de brief en de vermelding in enkele verslagen dat een gesprek heeft plaatsgevonden, blijkt niet dat met werknemer serieus is gesproken over zijn sollicitaties op evident ongeschikte functies en dat de werknemer is aangespoord om op meer passende functies te solliciteren. De loonsanctie blijft mede daarom in stand.

Tip!
Spreek je met de werknemer over het verloop van de re-integratie? Maak daarvan een duidelijk verslag en vraag de werknemer dit (voor gezien) te tekenen. Wees ook duidelijk over wat je verlangt van de werknemer!

Achtergrondinformatie

Deze post is geschreven naar aanleiding van deze uitspraak van de rechtbank Oost Brabant: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2023:1177

De rechtbank Oost Brabant is ook om een hele andere reden interessant. De loonsanctie werd in eerste instantie opgelegd vanwege tekortkomingen in zowel spoor 1 als spoor 2. In spoor 1 zou zou namelijk niet goed gemotiveerd zijn waarom er geen passende mogelijkheden aanwezig zijn. Het volgende ontbreekt:
* een overzicht van de in de onderneming van eiseres aanwezige functies op en onder het niveau van de werknemer,
* een beschrijving van de belasting hierin en
* de weging tussen de belasting en belastbaarheid.

In bezwaar brengt de werkgever alsnog een aanvullende rapportage van de arbeidsdeskundige in met de benodigde motivering. UWV wil die niet betrekken bij de procedure. Dat is niet terecht volgens de rechtbank. De nieuwe rapportage moest wél betrokken worden bij de procedure en daarom is de tekortkoming in spoor 1 alsnog hersteld.