Hoe lang is je loongerelateerde WGA-uitkering en tellen gewerkte jaren voor je 18de ook mee als arbeidsverleden?

Door: Natascha Schenk

Als je een WGA-uitkering krijgt, kom je vaak eerst in de loongerelateerde fase. De duur daarvan is afhankelijk van jouw arbeidsverleden. Hoe meer arbeidsverleden je hebt, hoe langer de loongerelateerde fase duurt. Tellen daarbij eigenlijk ook de jaren mee die je voor je 18de hebt gewerkt?

Basisuitkering
Als je in de 36 weken voorafgaand aan je eerste WIA-dag tenminste 26 weken gewerkt hebt, dan voldoe je aan de referte-eis. Je krijgt dan een loongerelateerde basisuitkering van 3 maanden. Kon je vanwege ziekte niet werken? Dan wordt de referteperiode van 36 weken verlengd met de duur van jouw ziekteverzuim.

Bijvoorbeeld: je wordt op 1 augustus 2021 ziek en kunt daarom 104 weken lang niet werken. De referteperiode is in dat geval: de 36 weken voorafgaand aan 1 augustus 2021. In die periode moet je tenminste 26 weken gewerkt hebben.

Verlengde uitkering
De basisuitkering wordt verlengd met een maand voor ieder volledig arbeidsjaar dat het arbeidsverleden langer is dan 3 kalenderjaren.

Bijvoorbeeld: je hebt een arbeidsverleden van 5 jaar. Dan krijg je de basis uitkering van 3 maanden + een verlenging van 2 maanden.

Let op!
Over de eerste 10 arbeidsjaren bouw je voor ieder gewerkt jaar 1 maand uitkeringsduur op. Is je arbeidsverleden langer dan 10 jaar? Dan bouw je voor ieder jaar (boven de 10 jaar) een halve maand uitkeringsduur op.

Arbeidsverleden
Je arbeidsverleden bestaat uit:
* fictief arbeidsverleden; en
* werkelijk arbeidsverleden.

Fictief
Het fictieve arbeidsverleden zijn de jaren waarin je 18 jaar werd tot 1998.

Bijvoorbeeld: je werd 18 jaar in 1992. Je fictieve arbeidsverleden is 6 jaar. Het maakt niet uit of je in die jaren daadwerkelijk hebt gewerkt.

Werkelijk
Het werkelijke arbeidsverleden is opgedeeld in 2 fases:
1). Vanaf 1998 tot 1 januari 2013; en
2). Vanaf 1 januari 2013 tot en met het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin je WIA-recht ontstaat.

Gewerkt voor je 18de?
De rechtbank Limburg moest vorige week oordelen in een zaak waarin een WIA-gerechtigde claimde recht te hebben op 18 manden loongerelateerde uitkering. Het UWV stelde dat recht vast op 16 maanden. Betrokkene gaf aan vanaf haar 17de jaar te hebben gewerkt. Dat zou moeten leiden tot 18 maanden uitkeringsduur. De rechtbank was het daar niet mee eens.

Zij werd pas ná 1997 18 jaar en daarom heeft zij geen fictief arbeidsverleden. Er wordt alleen gekeken naar het werkelijke arbeidsverleden in de periode vanaf 1998. Dat zij in de jaren daarvoor ook werkte, leidt niet tot een langere uitkeringsduur omdat zij in die jaren nog geen 18 jaar was.

Tip!
Log met je DigiD code in op de UWV-site en kijk bij het digitaal verzekeringsbericht hoeveel arbeidsverleden je volgens het UWV hebt opgebouwd. Klopt die informatie niet? Neem dan contact op met UWV om dat aan te laten passen (mits je bewijsstukken hebt, uiteraard).

Meer weten over de basis loongerelateerde uitkering? Kijk dan in artikel 58 Wet WIA.
De regels rondom het arbeidsverleden vind je in artikel 15 Wet WIA.
De regels rondom de “weging” van de arbeidsjaren en de tien-jaarsgrens lees je in artikel 59 Wet WIA.

De uitspraak waarnaar ik verwijs, is hier te vinden: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2023:5236