Hoe lang moet je wachten op een uitspraak van de rechter?

Door: Natascha Schenk

De wachttijden lopen niet alleen op bij het UWV. Ook bij de rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep duurt het steeds langer voordat je een uitspraak krijgt. Je kunt in sommige gevallen een vergoeding krijgen voor die lange wachttijd. Hoe zit dat?

Juridisch kader
De redelijke termijn voor het doorlopen van bezwaar, beroep en hoger beroep bedraagt:
* bezwaar: 6 maanden
* beroep: 18 maanden
* hoger beroep: 24 maanden
* totaal: 4 jaar

Particulieren (bijvoorbeeld werknemers)
Is sprake van overschrijding van de redelijke termijn? Dan kun je daarvoor als particulier een vergoeding krijgen. In de rechtspraak wordt er vanuit gegaan dat je als particulier, door de termijnoverschrijding, immateriële schade hebt in de vorm van spanning en frustratie. De hoogte van de vergoeding is € 500,- per half jaar dat de redelijke termijn is overschreden.

Let op! Dit krijg je niet automatisch. Je moet de rechter wel vragen om toekenning van deze vergoeding.

Rechtspersonen (bijvoorbeeld werkgevers)
Ook rechtspersonen kunnen last hebben van termijnoverschrijdingen. Zij kunnen ook een vergoeding vragen. Bij rechtspersonen wordt de schade niet veronderstelt, zij moeten de schade aantonen. De vraag of immateriële schade aan hen vergoed moet worden is afhankelijk van:
* de schade aan de goede naam van onderneming,
* de onzekerheid bij het uitzetten van de koers van het bedrijf,
* de verstoring van de aansturing van het bedrijf en, zij het in mindere mate:
* de onzekerheid en het ongemak bij leden van het management.

Tip!
Stem je tijdens de UWV-bezwaarprocedure in met verlenging van de beslistermijn? Dan kan de rechter daar in (hoger) beroep rekening meehouden en de vergoeding vanwege de termijnoverschrijding verlagen. Dat bleek uit een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag. Iets om over na te denken wanneer je van het UWV het verzoek krijgt om in te stemmen met verlenging van de beslistermijn.

Meer lezen? Deze post schreef ik naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Den Haag. Daarin lees je onder andere dat rekening gehouden wordt met de toestemming die je hebt gegeven om de beslistermijn van het UWV te verlengen. De uitspraak nalezen kan hier: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:5429