Hoe zorgvuldig moet het UWV zijn bij een WIA-beoordeling?

Door: Natascha Schenk

De zorgvuldigheid van het medisch onderzoek door het UWV, daar is al veel over geschreven. Recent oordeelde de rechtbank Den Haag over de vraag of een spreekuur van 15 minuten voldoende is om te spreken van een zorgvuldige beoordeling. Het antwoord op die vraag en een overzicht van andere veelgestelde vragen over de zorgvuldigheid van het UWV-onderzoek, lees je hieronder.

Duur van het onderzoek
Om maar met de deur in huis te vallen: de rechtbank vond in dit geval een spreekuur van 15 minuten voldoende zorgvuldig. De rechtbank schrijft daarover: “De duur van het spreekuur is namelijk niet doorslaggevend voor het antwoord op de vraag naar de zorgvuldigheid hiervan.” De Centrale Raad oordeelde eerder ook al op deze wijze. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat het oordeel van de verzekeringsarts niet uitsluitend is gestoeld op het spreekuurcontact, maar daarnaast is gebaseerd op dossierstudie.

Andere voorbeelden
In de rechtspraak zijn vele voorbeelden te vinden van situaties die je wellicht als leek als onzorgvuldig zou bestempelen, maar waarover tóch werd geoordeeld dat het door de beugel kon. Ik geef er een aantal:
* er vond geen lichamelijk onderzoek plaats;
* er werd geen medische informatie opgevraagd bij de behandelaars;
* er werd wél medische informatie opgevraagd maar de ontvangst daarvan werd niet afgewacht;
* testuitslagen uit het medisch circuit werden niet afgewacht;
* de rapportage wordt mede-ondertekend door een UWV-arts die jij helemaal niets gesproken hebt;
* het toepasselijke medische protocol wordt niet benoemd in de rapportage;
* het toepasselijke medische protocol wordt wél benoemd maar niet alle stappen daaruit worden behandeld in de rapportage;

In al deze gevallen werd geoordeeld dat sprake was van een zorgvuldig onderzoek door het UWV.

Juridisch kader
Vind je dat het medisch onderzoek van het UWV geen goed beeld laat zien van jouw belastbaarheid? Dan moet je moet aantonen dat het onderzoek van de UWV-arts niet voldoet aan de voorwaarden uit artikel 4 Schattingsbesluit:
* de uitkomsten zijn toetsbaar, en
* reproduceerbaar, en
* de conclusies zijn consistent.

Tip!
De hierboven genoemde voorbeelden laten zien dat dat nog niet zo makkelijk is. Laat je dus, als het kan, bijstaan door een adviseur die je kan helpen bij een procedure tegen een UWV-beslissing. Zo verspil je geen moeite aan argumenten waarvan in de rechtspraktijk al is gebleken dat die niets opleveren.

Uitspraak rechtbank nalezen? Deze post schreef ik naar aanleiding van deze uitspraak van de rechtbank Den Haag: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:4639