Inlichtingenplicht en de WIA: over welke werkzaamheden moet je het UWV informeren?

Door: Natascha Schenk

Krijg je een uitkering van het UWV, dan moet je je houden aan de inlichtingenplicht. Dat betekent dat je (gevraagd en ongevraagd) alle informatie moet doorgeven waarvan je kunt weten dat het belangrijk is voor jouw recht op de uitkering. Onderdeel daarvan is ook dat je werkzaamheden moet doorgeven die “op geld waardeerbaar” zijn. Hoe zit dat?

Hoofdregel
Je bent verplicht werkzaamheden te melden die aan te merken zijn als “werkzaamheden die verricht worden in het economisch verkeer en waarmee het verkrijgen van geldelijk voordeel is beoogd”. Ook als geld verdienen niet jouw doel is, maar je een financiële beloning volgens de “in het maatschappelijk verkeer geldende normen” wél mocht verwachten, moet je de werkzaamheden melden aan het UWV. Een aantal voorbeelden om deze cryptische omschrijving te verduidelijken:

Vriendendienst
Uit vaste rechtspraak volgt dat het niet uitmaakt of je feitelijk een vergoeding hebt ontvangen voor de werkzaamheden. Onbetaalde werkzaamheden moet je dus ook melden. Dit gaat zelfs zo ver dat je ook een zogenaamde vriendendienst moet doorgeven aan het UWV.

Snuffelstage
De Centrale Raad oordeelde recent dat ook een onbetaalde snuffelstage, waarvoor enkel een onkostenvergoeding werd ontvangen, doorgegeven moest worden aan het UWV.

Verkoop via Facebook of Marktplaats
Een betrokkene die besloot haarproducten via Facebook te verkopen kreeg ook de deksel op de neus. Hoewel zij nooit de bedoeling had om winst te maken en de Facebookpagina alleen aanmaakte om in contact te komen met mensen die dezelfde interesse in haarproducten hadden, had zij hiervan tóch melding moeten maken bij het UWV. Vergelijkbare uitspraken zijn er ook over verkoop via Marktplaats.

Tip!
Informeer het UWV altijd als je werkzaamheden gaat verrichten. Ook als je er geen geld voor krijgt. Doe je dat niet? Dan kan het je duur komen te staan. Als het UWV niet meer kan achterhalen hoeveel uur je precies aan de werkzaamheden hebt besteedt, mag het UWV in sommige gevallen je gehele uitkering terugvorderen! En dan hebben wij het nog niet over de boete die je daar bovenop krijgt vanwege het overtreden van de inlichtingenplicht.

Meer weten? Wil je de uitspraken teruglezen waarnaar ik in deze post verwijs? Dat kan hier:
* hoofdregel: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:474
* snuffelstage: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2022:853
* vriendendienst: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2021:1154
* verkoop via Facebook: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2021:2275

Op de site van het UWV vind je een lijst met voorbeelden van activiteiten die je moet doorgeven:
https://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/uw-rechten-en-plichten/detail/plichten-met-ww-uitkering/geef-wijzigingen-door-tijdens-uw-ww-uitkering/geef-een-vriendendienst-klus-of-hobby-waarmee-u-geld-verdient-door