Keurt het UWV zijn eigen vlees?

Door: Natascha Schenk

“De slager die zijn eigen vlees keurt”. Zo zien veel van mijn cliënten het als hun bezwaarschrift beoordeeld wordt door een andere UWV-arts. Voor hun gevoel houden de UWV-artsen elkaar de hand boven het hoofd en hebben zij geen eerlijke kans als zij in bezwaar gaan. Maar hoe bekijkt de rechter dit? Is sprake van een objectieve beoordeling in bezwaar als die wordt uitgevoerd door artsen die ook voor het UWV werken?

Bezwaarprocedure
Ga je in bezwaar tegen een ZW- of WIA beslissing? Dan komen daar vaak medische bezwaargronden bij kijken. Bijvoorbeeld omdat je het niet eens bent met de geschetste belastbaarheid. De beoordeling van de medische aspecten uit jouw bezwaar wordt gedaan door een verzekeringsarts bezwaar en beroep. Dit moet altijd een andere verzekeringsarts zijn dan de arts die betrokken was bij het besluit waartegen je bezwaar hebt ingediend. Dat staat in artikel 10 van het Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2022. 

Vaste rechtspraak
Regelmatig wordt er getwijfeld aan de objectiviteit van de verzekeringsarts bezwaar en beroep. Die moet namelijk het werk van zijn collega’s (van de primaire afdeling) beoordelen en mogelijk corrigeren. De rechtspraak van de Centrale Raad is op dit vlak echter al jaren duidelijk. Ook in een recente uitspraak overweegt de Centrale Raad weer: 

“Het enkele feit dat de artsen in dienst zijn van het UWV is geen grond om de juistheid van hun beoordeling in twijfel te trekken. Niet valt in te zien dat het UWV zijn oordeel niet zou mogen baseren op de bevindingen van bij hem in dienst zijnde artsen.” 

De eerlijke procesvoering wordt volgens de Centrale Raad niet geschaad door deze handelswijze. Het feit dat er geen onderzoek door een onafhankelijke deskundige heeft plaatsgevonden betekent niet per definitie dat geen sprake is van een eerlijke behandeling van de zaak.

Tip!
Ga je in (hoger) beroep tegen een beslissing van het UWV? Dan kun je de rechter vragen om inschakeling van een onafhankelijke deskundige. De rechter hanteert daarbij het volgende stappenplan: 
1. Zorgvuldigheid van de besluitvorming;
2. Equality of arms (evenwicht tussen UWV en betrokkene); en 
3. Inhoudelijke beoordeling.

Het is doorgaans niet makkelijk om een onafhankelijke deskundige toegewezen te krijgen door de rechter. Laat je dus goed informeren over de criteria die hiervoor gelden zodat je je verzoek aan de rechter zo goed mogelijk kunt motiveren!

Meer weten?

Deze blog schreef ik naar aanleiding van de volgende uitspraak van de Centrale Raad van Beroep: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2022:714 (bekijk vooral rechtsoverweging 4.3).

Eerdere uitspraken over dit onderwerp zijn bijvoorbeeld:
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2020:3008 (rechtsoverweging 4.2)
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2014:174 (rechtsoverweging 4.2)
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2001:AD5247

Wil je meer lezen over de inzet van medische deskundigen door de rechter of het UWV? Lees dan dit eens: 
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Uitspraak-over-de-inzet-van-medisch-deskundigen-in-WIA-zaken.aspx
https://www.uwv.nl/overuwv/pers/nieuwsberichten/2022/reactie-uwv-op-publicaties-de-groene-amsterdammer-en-trouw.aspx

Geïnteresseerd in het reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2022? Dat vind je hier: https://wetten.overheid.nl/BWBR0046098/2022-01-01/0