Medisch objectiveerbare klachten

Door: Natascha Schenk

Het UWV moet bij de ZW,- en WIA beoordeling rekening houden met klachten die medisch objectiveerbaar zijn. Maar wat moet je doen om je klachten medisch te objectiveren? Is het feit dat je een doorverwijzing hebt gekregen naar een specialist bijvoorbeeld voldoende? Niet volgens de Centrale Raad!

Juridisch kader
In zowel de Wet WIA als de ZW staat dat sprake moet zijn van arbeidsongeschiktheid “als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling”. Het is daarnaast ook vaste rechtspraak van de Centrale Raad dat bij het vaststellen van beperkingen niet de subjectieve, persoonlijke klachtbeleving bepalend is maar dat wat objectief medisch is vast te stellen.

Doorverwijzing
In een recente zaak werd door de betrokkene geclaimd dat zij méér fysieke beperkingen had dan door het UWV werd aangenomen. Ter onderbouwing daarvan wees zij op de doorverwijzing die zij kreeg naar een neuroloog. De rechtbank oordeelde dat die verwijzing geen aanleiding is voor het opnemen van forsere beperkingen. Een enkele doorverwijzing is namelijk geen objectivering van de geclaimde klachten. De Centrale Raad bevestigde dit.

Wat dan wel?
Wil je in bezwaar of (hoger) beroep aantonen dat de UWV-beoordeling niet klopt? Denk dan hier aan:
* je hebt een stelplicht. Dus stel dat de UWV-rapportage niet aan de zorgvuldigheidsvereisten voldoet en/of dat de beoordeling inhoudelijk niet juist is;
* je draagt daarnaast een bewijsvoeringslast. Je moet daarom jouw standpunten onderbouwen. Is jouw standpunt dat de UWV-beoordeling onjuist is? Dan heb je een rapportage van een regulier medicus nodig om dat standpunt te onderbouwen.

Tip!
Zonder medische verklaring van een arts waaruit blijkt dat je verdergaand beperkt bent, is een (hoger) beroepsprocedure zelden succesvol. Houd hier dus rekening mee! Mijn ervaring is dat een verklaring van een onafhankelijk verzekeringsarts het beste werkt als je de rechter wilt laten twijfelen aan het UWV-oordeel. Maar dat is een kostbare aangelegenheid en lang niet voor iedereen een mogelijkheid..

Meet weten? De uitspraak van de Centrale Raad over de doorverwijzing (en het feit dat dit geen objectivering van de klachten betekent) teruglezen? Dat kan hier:
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2022:353

Dat met subjectieve klachten geen rekening gehouden wordt, kun je onder andere teruglezen in deze uitspraak:
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2022:39
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2021:1960