Blogs Natascha Schenk: Minder dan een jaar in dienst en daarna een ZW-uitkering. Hoe berekent het UWV je uitkering?

De hoogte van je ZW-uitkering is afhankelijk van het loon dat je verdiende in het jaar voordat je ziek werd. Maar wat nu als je korter dan een jaar in dienst was voordat je ziek werd, en je eindejaarsuitkering nog niet is uitbetaald. Moet het UWV dan tóch rekening houden met de opgebouwde (maar niet uitbetaalde) eindejaarsuitkering?

Dagloon

Je ZW-dagloon is 1/261 van het loon dat je verdiende in de referteperiode. Dat is een periode van 12 maanden. Is je eerste ziektedag 22 oktober 2018? Dan loopt de referteperiode van 1 september 2017 tot 1 september 2018. De maand waarin je ziek werd en de maand daarvoor, tellen niet mee. Vervolgens kijkt het UWV naar het uitbetaalde loon in die periode.

Eindejaarsuitkering

In een recente zaak was sprake van een tijdelijk dienstverband. Dat liep van 14 maart 2018 tot 1 oktober 2018. In die periode werd wél eindejaarsuitkering opgebouwd maar niet uitbetaald. Het UWV hield daarom geen rekening met die eindejaarsuitkering bij het berekenen van het ZW-dagloon. Werkneemster was het daar niet mee eens.

Centrale Raad

De Centrale Raad volgt het UWV. Uit de nota van toelichting bij het Dagloonbesluit blijkt dat het een bewuste keuze is geweest om géén rekening te houden met opgebouwd extra periodiek salaris (zoals de eindejaarsuitkering) dat nog niet is uitbetaald in de referteperiode. Werkneemster vond dit in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het verbod van willekeur. Ook daar gaat de Centrale Raad niet in mee.

Tip?

Helaas, geen enkele tip om dit te voorkomen. Het Dagloonbesluit en de jurisprudentie zijn duidelijk op dit punt.

Meer lezen?

De uitspraak van de Centrale Raad is, als je houdt van dagloonberekeningen, echt leuk om te lezen. Er wordt een heldere uiteenzetting gegeven van het juridisch kader waarbij ook de Nota van toelichting wordt betrokken. De uitspraak kun je hier teruglezen.