Moet het UWV rekening houden met de behandeling die je volgt?

Door: Natascha Schenk

Het UWV mag bij een WIA-beoordeling full-time voorbeeldfuncties voor jou aanwijzen, ook als je nog nooit full-time hebt gewerkt. Maar wat als je behandeling ondergaat en daardoor niet full-time beschikbaar bent? Dan kan het UWV een urenbeperking aannemen. Maar dan moet wél voldaan worden aan de voorwaarden uit de “Standaard duurbelastbaarheid in arbeid”.

Indicaties urenbeperking
Er zijn drie mogelijke indicaties voor een urenbeperking:
* stoornis in de energiehuishouding;
* preventief;
* verminderde beschikbaarheid.

Het volgen van een behandeling valt onder de indicatie “verminderde beschikbaarheid”.

Voorwaarden
De verzekeringsarts van het UWV kan een urenbeperking aannemen als het gaat om:
* een noodzakelijke (medisch erkende) behandeling; en
* die behandeling vindt plaats in een ziekenhuis of (AWBZ-erkende) instelling; of
* die behandeling vindt plaats op indicatie van een medisch of paramedisch beroepsbeoefenaar (BIG-geregistreerd)

Omvang
Wordt aan deze voorwaarden voldaan? Dan moet de omvang van de urenbeperking vastgesteld worden. Daarbij moet het UWV rekening houden met:
* het aantal uren dat je feitelijk niet kunt werken vanwege de behandeling; en
* het aantal uren dat je niet kunt werken in verband met de voorbereiding op de behandeling, herstel van de behandeling en/of effect van de behandeling. 

Vooral dit laatste is erg belangrijk. Heb je bijvoorbeeld psychotherapeutische behandeling? Dan heb je wellicht een behandeling van één of twee uur per week. Het effect van de therapie kan echter zo groot zijn dat je de rest van de dag niet meer in staat bent (goed) te functioneren. Ook daar moet dus rekening mee gehouden worden!

Let op!
In het kader van de WIA hoeft bij een urenbeperking alleen rekening gehouden te worden met langdurige behandelingen. Daarmee worden behandelingen bedoelt van tenminste drie aaneengesloten maanden.

Tip Heb je een gesprek met de UWV-arts? Vergeet dan niet te benoemen welke behandeling(en) je krijgt en wat het effect van die behandelingen is. Zo krijgt de UWV-arts een beter beeld van je belastbaarheid én je beschikbaarheid.