Moet je als (ex-)werknemer meewerken aan contactverzoeken van de WGA ERD verzekeraar?

Door: Natascha Schenk

Na twee jaar ziekte en tevergeefs werken aan je herstel, krijg je van het UWV een WGA-uitkering. Je dienstverband wordt beëindigd en je denkt van je werkgever af te zijn. Maar helaas. Na een jaar neemt ineens een verzekeraar contact met je op, die zegt namens jouw ex-werkgever op te treden. De verzekeraar wil informatie van je. Daar zit je niet op te wachten! Je wilt daarom weten of je verplicht bent mee te werken aan de verzoeken van deze verzekeraar.

Situatie
In een uitspraak van vorige week oordeelde de Centrale Raad over de volgende situatie. Werknemer heeft al bijna een jaar een WGA-uitkering als contact met hem wordt opgenomen door een verzekeraar. De WGA-expert van deze verzekeraar geeft aan dat hij periodiek contact zal opnemen met hem. Samen wordt dan bekeken of er mogelijkheden zijn om weer aan het werk te gaan of eventuele werkzaamheden uit te breiden.

Om deze mogelijkheden in kaart te brengen, vraagt de WGA-expert aan werknemer een vragenformulier in te vullen en terug te sturen. Werknemer weigert dit. Wat nu?

Eigenrisicodrager
Om te beginnen is het goed te weten dat de verzekeraar contact opneemt omdat de ex-werkgever WGA-eigenrisicodrager (WGA ERD) is. De WGA-uitkering die werknemer ontvangt, wordt door het UWV verhaald op de ex-werkgever. Het is dus de ex-werkgever die (achter de schermen) de WGA-uitkering betaalt. Op zijn beurt kan de ex-werkgever de WGA-lasten declareren bij de verzekeraar waar hij een WGA ERD verzekering heeft. De verzekeraar helpt de ex-werkgever bij het monitoren van de uitkeringen en het zo laag mogelijk houden van de uitkeringslasten.

Verplichtingen
De WGA ERD heeft ook andere verplichtingen. Zo heeft hij onder andere een re-integratieverplichting (artikel 42 Wet WIA). Die geldt ook als het dienstverband al geëindigd is.

Daartegenover staan de verplichting voor de uitkeringsgerechtigde. Eén van die verplichtingen is dat je moet meewerken aan “activiteiten die zijn gericht op inschakeling in arbeid” (artikel 29 lid 2 Wet WIA).

Volgens de Centrale Raad mocht op grond van die verplichting, van de werknemer verlangd worden dat hij meewerkte aan de contactverzoeken van de verzekeraar.

Maatregel
Omdat de werknemer daaraan niet meewerkte, mocht de WGA ERD een maatregel opleggen. Die maatregel hield een korting op de uitkering in, van 25% gedurende vier maanden.

Tip!
Wist je dat de WGA ERD zelf een maatregel mag opleggen? Daarvoor heeft hij het UWV niet nodig (dit is anders voor de ZW ERD). Ben je het niet eens met de maatregel, dan kun je in bezwaar gaan bij de WGA-ERD. Dus niet bij het UWV! De WGA-ERD moet een bezwaarprocedure inrichten zodat jouw bezwaarschrift in behandeling genomen kan worden. Niet eens met de beslissing op bezwaar van de WGA-ERD, dan kun je in beroep bij de bestuursrechter.

Meer weten?

Wil je de uitspraak van de Centrale Raad nalezen? Dat kan hier: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2023:1771

Deze WGA ERD legt overigens een maatregel op die keurig aansluit bij de wettelijke regels die UWV ook hanteert bij het opleggen van een maatregel:
* het gaat hier om overtreding van een verplichting uit artikel 29 lid 2 sub b Wet WIA;
* op grond van artikel 6 lid 4 sub b Maatregelenbesluit is dat een overtreding in de derde categorie;
* volgens artikel 2 lid 1 sub c Maatregelenbesluit staat daarop een maatregel van 25% gedurende ten minste vier maanden.

De WGA ERD mag zijn eigen sanctiebeleid maken (https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2016:277) maar het lijkt mij verstandig voor de WGA ERD om “gewoon” het Maatregelenbesluit te volgen.