Moet je als werkgever de rapportage controleren die je krijgt van de arbeidsdeskundige? Ik zou het wél doen!

Door: Natascha Schenk

Heb je een werknemer die langdurig ziek is? Dan ontkom je er vaak niet aan een arbeidsdeskundig onderzoek te laten doen. Een belangrijke taak van de arbeidsdeskundige is het onderzoeken van de mogelijkheden om binnen het eigen bedrijf passend werk te verrichten. Werkgevers, en zeker grote werkgevers (!), doen er goed aan kritisch naar de rapportages te kijken die zij krijgen van de arbeidsdeskundige. Dat blijkt wel uit onderstaande zaak.

Verplichting werkgever
Eén van de verplichtingen die je als werkgever hebt, is het aanbieden van passend werk. Daarvoor is het nodig dat je goed in beeld hebt welke taken en functies je in jouw bedrijf hebt. De arbeidsdeskundige kan je daarbij helpen. Hij onderzoekt of er voor jouw werknemer werk is dat geschikt is (of is te maken).

Overschrijding belastbaarheid
In deze zaak stelde de arbeidsdeskundige vast dat de functie “administratief medewerker” niet passend was. Er zou sprake zijn van een overschrijding ten aanzien van het omgaan met deadlines. Uit de rapportage van de arbeidsdeskundige bleek echter niet:
* waaruit deze deadlines bestaan en
* hoe vaak ze voorkomen in deze functie. 

Vereiste opleiding
Andere ondersteunende functies zouden ook niet passend zijn. Eén van de redenen die de arbeidsdeskundige daarvoor aanvoert is: “De ondersteunende functies vereisen een specifieke vooropleiding en werkervaring.” Uit de rapportage bleek alleen niet welke opleiding of ervaring vereist was voor deze ondersteunende functies.

Loonsanctie
De werkgever in deze zaak kreeg een loonsanctie opgelegd door het UWV. De rechtbank liet deze, ondanks de bezwaren van de werkgever, in stand.

Tip!
Natuurlijk snap ik dat je vertrouwd op de expertise van de deskundige die je hebt ingeschakeld. Maar al jaren geeft de rechtspraak een duidelijke lijn: je bent en blijft als werkgever verantwoordelijk voor de diensten die je inschakelt. Maakt het re-integratiebureau of de arbeidsdeskundige een fout, dan krijg jij als werkgever de loonsanctie van het UWV.

Daarom is het tóch verstandig de rapportages die je krijgt, kritisch te bekijken. Zie je dat functies als “niet passend” worden bestempeld vanwege de vereiste vooropleiding? Zorg dan dat ook in het rapport wordt benoemd welke vooropleiding vereist is. En is de functie niet passend vanwege de belasting daarin? Zorg dan dat in de rapportage duidelijk wordt omschreven hoe die belasting eruit ziet in de praktijk.

Omdat uit onderzoek blijkt dat met name grote werkgever geconfronteerd worden met een loonsanctie vanwege onvoldoende onderzoek in spoor 1, is deze tip vooral voor die groep van belang.

Uitspraak nalezen?
Deze blog schreef ik naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:4764