Oei, uitkering te laat aangevraagd bij het UWV! Wat nu?

Door: Natascha Schenk

Eerder schreef ik al over het UWV en dat zij op tijd moeten beslissen op een aanvraag of bezwaarschrift. Maar andersom geldt ook dat een werknemer een uitkering op tijd moet aanvragen. Welke termijnen gelden er en wanneer ben je te laat met je uitkeringsaanvraag?

WW
De WW-uitkering moet je aanvragen binnen één week nadat je werkloos bent geworden (artikel 26 lid 1 sub b WW). Ben je te laat, dan volgt een sanctie (artikel 27 lid 3 WW). Het te laat aanvragen van een WW-uitkering is een overtreding van de eerste categorie (artikel 3 sub a Maatregelenbesluit). De hoogte en de duur van de sanctie zijn afhankelijk van het aantal kalenderdagen dat je te laat bent. Ben je bijvoorbeeld 100 kalenderdagen te laat, dan is de sanctie een korting van 20% gedurende 2 maanden (artikel 5 Beleidsregels maatregelen UWV).

Let op! De WW-uitkering wordt met maximaal 26 weken terugwerkende kracht betaald. Ben je dus 30 weken te laat met de aanvraag, dan wordt de WW-uitkering met 26 weken terugwerkende kracht betaald en bij die betaling houdt het UWV rekening met de sanctie die van toepassing is. De Centrale Raad zette vorige week nog eens duidelijk uiteen hoe die beoordeling in elkaar steekt en wanneer sprake is van een bijzonder geval op basis waarvan langere terugwerkende kracht mogelijk is.

WIA
De WIA-uitkering moet je uiterlijk 11 weken voor het bereiken van het einde van de wachttijd aanvragen (artikel 64 lid 3 Wet WIA). Dit is dus in week 93 van jouw ziekteverlof. Ben je te laat met de aanvraag? Dan moet het UWV die aanvraag tóch beoordelen. Vorig jaar oordeelde de Centrale Raad nog in een zaak waarin de WIA-uitkering 14 jaar na het einde van de wachttijd werd aangevraagd. Dit is weliswaar mogelijk, maar de WIA-uitkering wordt met maximaal 52 weken terugwerkende kracht betaald (artikel 64 lid 11 Wet WIA).

ZW
Ben je ziek, zonder baan en wil je een ZW-uitkering? Dan moet je je uiterlijk op de tweede dag van jouw ziekte melden bij het UWV (artikel 38ab ZW). Dat is een hele korte termijn! Ben je te laat, dan moet het UWV een sanctie opleggen (artikel 45 lid 1 sub d ZW). Het gaat hier om een overtreding van de eerste categorie (artikel 3 Maatregelenbesluit). Dat betekent dat de uitkering wordt gekort met 5% (afwijking mogelijk mits het tussen de 2% en 20% blijft) gedurende ten minste één maand (artikel 2 Maatregelenbesluit). Ook voor de ZW geldt dat de korting kan oplopen naarmate je later bent met de aanvraag (artikel 5 Beleidsregel maatregelen UWV).

Tip!
Wees je bewust van deze termijnen en bewaar je verzendbevestiging. Zo kan er geen onduidelijkheid bestaan over de aanvraagdatum. Vraag je een bijstandsuitkering bij de gemeente aan? Realiseer je dan dat die in principe niet wordt toegekend over een periode voorafgaand aan de aanvraag. Wacht dus niet te lang met die aanvraag!

Achtergrondinformatie

De uitspraak waarnaar ik verwees in het kader van de te late WW-aanvraag vind je hier: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2023:594

De uitspraak waarnaar ik verwees in het kader van de te late WIA-aanvraag vind je hier: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2022:1528