Verminderde concentratie en de WIA-beoordeling

Door: Natascha Schenk

Bijna wekelijks hoor ik het: “Sinds ik ziek ben, is mijn concentratie zo slecht!”. En toch zie je bij WIA-beoordelingen maar zelden dat het UWV een beperking aanneemt ten aanzien van het “vasthouden van de aandacht”. Hoe zit dat? Waarom lijkt het bijna onmogelijk een beperking op dit FML-item te krijgen?

Half uur
Volgens het CBBS is pas sprake van een beperking in de concentratie als je niet in staat bent minstens een half uur de aandacht op één informatiebron te richten. Het is goed je te realiseren dat het UWV niet beoordeeld of je concentratie slechter is geworden dan je gewend was, maar dat zij enkel kijken of je in staat bent je aandacht een half uur vast te houden. Kon je voorheen met gemak vier uur aaneengesloten geconcentreerd bezig zijn, en lukt dat nu nog maar drie kwartier, dan is dat wel een enorme achteruitgang maar géén beperking in de zin van de WIA-beoordeling. Je kan je immers nog steeds minstens een half uur concentreren.

Ernstige stoornis
Een andere hobbel die genomen moet worden, is die van de “ernstige stoornis”. In het CBBS staat namelijk dat een beperking in het vasthouden van de aandacht over het algemeen alleen voorkomt bij mensen met een ernstige stoornis. Voorbeelden daarvan zijn: manische episode, psychose, ernstige depressie of hersenschade. Heb je een (bijvoorbeeld) een matige depressie? Dan voldoe je in feite niet aan deze “voorwaarde”. 

Spreekuur
De UWV-arts kijkt niet alleen of je een ernstige stoornis hebt, maar kijkt ook naar jouw gedrag tijdens het spreekuur. De vuistregel is namelijk dat wanneer je tijdens het spreekuur het gesprek kan begrijpen en adequaat kan reageren, het niet aannemelijk is dat je beperkt bent ten aanzien van het vasthouden van de aandacht.

Tip!
Er is rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep waaruit blijkt dat het UWV, ook zonder ernstige stoornis, tóch een beperking op het vasthouden van de aandacht kan aannemen. Schroom niet om dit onder de aandacht van het UWV te brengen. Een beperking op dit FML-item heeft doorgaans een groot effect op de hoogte van het arbeidsongeschiktheidspercentage!

Achtergrondinformatie

Meer tekst en uitleg over FML-item 1.1. “Vasthouden van de aandacht in het dagelijks functioneren” vind je in de Basisinformatie CBBS 5 van mei 2020.

De rechtspraak waarnaar ik verwijs, op basis waarvan een beperking op het vasthouden van de aandacht ook mogelijk is zonder ernstige stoornis, vind je hier:
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2013:1647
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:1776
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:1386

Daarin lees je onder andere:
” Op grond van vaste rechtspraak (zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Raad van 4 september 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:1647) kan een verzekeringsarts een beperking stellen bij beoordelingspunten 1.1 tot en met 1.8, ook als geen sprake is van een ernstige stoornis, waarbij van belang is dat de beoordeling door de verzekeringsarts voldoende en inzichtelijk moet worden gemotiveerd.”