Onderhandelen over het einde van het dienstverband tijdens ziekte? Denk ook hieraan!

Door: Natascha Schenk

Als je ziek bent, mag je niet instemmen met de beeindiging van je dienstverband. Er zijn situaties waarin werknemer en werkgever toch afscheid van elkaar willen nemen en daarover in gesprek gaan met elkaar. Maar wat doe je met de re-integratie gedurende die onderhandelingen? Kun je die on-hold zetten?

Hoofdregel – ZW
Tijdens de eerste 104 weken van jouw ziekte mag je niet instemmen met de beeindiging van je dienstverband. Ook als een loonsanctie aan de werkgever wordt opgelegd mag je in dat sanctiejaar niet instemmen met de beeindiging van het dienstverband. Doe je dat wel? Dan pleeg je een benadelingshandeling. De ZW-uitkering zal doorgaans door het UWV worden geweigerd voor de periode dat je nog recht op loon had van de werkgever als je niet had ingestemd met de beeindiging van het dienstverband.

Uitzondering – WW
Stem je tóch in met de beeindiging van je dienstverband tijdens ziekte, dan kun je soms aanspraak maken op een WW-uitkering. Ben je beschikbaar voor arbeid en heb je géén ZW-uitkering aangevraagd? Dan is het mogelijk dat je tóch een WW-uitkering krijgt. Heb je de ZW-uitkering wél aangevraagd en is die afgewezen? Dan heb je geen recht op een WW-uitkering!

Re-integratie
Gedurende de tijd dat onderhandeld wordt over de beeindiging van het dienstverband moet de reintegratie wél voortgezet worden. De onderhandelingen zijn géén reden om bijvoorbeeld een tweede spoor traject uit te stellen. Dat kwam naar voren in een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van vorige week.

Tip!
Laat je als zieke werknemer héél goed informeren voordat je instemt met de beeindiging van je dienstverband. Dat je daarna nog aanspraak kan maken op een uitkering is namelijk absoluut geen garantie! En werkgevers: zet de re-integratie voort, ook tijdens de onderhandelingen. Lopen de onderhandelingen stuk, dan is er geen reintegratie-tijd verloren gegaan.

Aanvullende informatie

Deze blog schreef ik naar aanleiding van deze uitspraak van de rechtbank Amsterdam: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2022:602

Daarin lees je onder andere:
“Dat eiseres en werkneemster in gesprek waren over de beëindiging van het arbeidscontract ontsloeg eiseres niet van de verplichting om in lijn met bovenvermelde Beleidsregels zich tijdig beginnen in te spannen om werkneemster bij een ander bedrijf te laten re-integreren.”

Dat het instemmen met de beeindiging van het dienstverband tijdens ziekte een benadelingshandeling is, vind je in artikel 45 lid 7 ZW en artikel 45 lid 1 sub j ZW. Dit is een verplichting uit de vierde categorie (artikel 7 sub a Maatregelenbesluit). De sanctie daarop vind je in artikel 2 lid 6 Maatregelenbesluit.

Dat een geweigerde ZW-uitkering op grond van een benadelingshandeling ook reden is de WW-uitkering te weigeren, kun je onder andere in deze uitspraak terug lezen: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:3138

Als je dus besluit in te stemmen met de beeindiging van het dienstverband tijdens ziekte, vraag dan niet eerst een ZW-uitkering aan maar ga rechtstreeks naar de WW-aanvraag.