Onverschuldigd loon terugbetalen aan de werkgever? Wanneer dan?

Door: Natascha Schenk

Uitgangspunt is dat je tijdens ziekte recht hebt op loon van je werkgever. In sommige gevallen kan de werkgever het betaalde loon weer van jou terugvorderen. Bijvoorbeeld als het loon onverschuldigd is betaald. Hoe zit dat en waar moet je aandenken bij een onverschuldigde loonbetaling?

Onverschuldigd?
Als er geen juridische verplichting gold om het loon te betalen, maar dat (per ongeluk) toch is gedaan, dan kun je als werkgever dat betaalde loon weer terugvorderen. Dat loon is namelijk onverschuldigd (zonder dat daarvoor een verplichting gold) betaald.

No-risk
De rechtbank Rotterdam oordeelde dit jaar over een situatie waarin de werknemer tijdens ziekte zowel loon van de werkgever ontving als een ZW-uitkering van het UWV. De werknemer had de werkgever niet geïnformeerd over de ZW-uitkering. Daardoor wist de werkgever niet dat hij minder (of geen) loon hoefde te betalen.

Toen de werkgever daar achter kwam, vorderde hij het onverschuldigd betaalde loon terug van de werknemer. Terecht, volgens de rechtbank Rotterdam. In de wet staat namelijk dat je het loon tijdens ziekte mag verminderen met het recht op ZW-uitkering.

Later ingetrokken loonsanctie UWV
Krijgt de werkgever een loonsanctie opgelegd maar dient hij daartegen met succes bezwaar of beroep in? Dan kan de werkgever ook het loon terug vorderen dat in de periode van de loonsanctie is betaald. Met het wegvallen van de loonsanctie is namelijk ook de rechtsgrond (de verplichting) om het loon door te betalen vervallen. Dat de werknemer het loon heeft gebruikt voor dagelijkse levensbehoeften maakt dat niet anders, aldus het Gerechtshof Amsterdam.

Ziekte voorgewend
Een ander voorbeeld, van jaren geleden, is de situatie waarin de ziekte en de behandeling is voorgewend. Oftewel, er is gelogen over de ziekte en de behandeling. In een zaak die voorkwam bij de Rechtbank Arnhem bleek de werkneemster te hebben gelogen over een gezwel en de chemobehandeling die zij daarvoor kreeg. De rechtbank oordeelde dat ook in dat geval het loon onverschuldigd betaald was en teruggevorderd mocht worden.

Tip!
Wil je als werkgever het onverschuldigd betaalde loon verrekenen met toekomstige loonbetalingen? Houd er dan rekening mee dat je de beslagvrije voet toepast. Je kunt dus niet een compleet maandloon niet betalen om de schuld te vereffenen. De werknemer moet minimaal de beslagvrije voet aan loon ontvangen.

Werknemers, let erop dat je werkgever zich daar ook aanhoudt!

Achtergrondinformatie
Uitspraak Rechtbank Rotterdam nalezen mbt de no-risk? Dat kan hier: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2022:3739

Dat de werkgever het loon tijdens ziekte mag verminderen met het recht op ZW-uitkering, lees je in artikel 7:629 lid 5 BW: https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/2022-10-01/0#Boek7_Titeldeel10_Afdeling2_Artikel629

De uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam mbt de loonsanctie, kun je hier terugvinden: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2022:3264

Meer weten over de uitspraak van de Rechtbank Arnhem? Je kunt hem hier nalezen: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBARN:2007:BB5110