Opletten geblazen bij het tekenen van een vaststellingsovereenkomst! Zorg dat je geen inkomen mist.

Door: Natascha Schenk

Het ondertekenen van een beëindigingsovereenkomst is allang geen reden meer om een WW-uitkering te weigeren. Zo lang je niet ziek bent, mag je meewerken aan de beëindiging van je dienstverband. Daarbij moet je wel goed letten op de opzegtermijn. Anders mis je een aantal maanden inkomen!

Uitsluitingsgrond

In artikel 19 lid 3 WW staat dat je geen recht hebt op WW-uitkering zolang de opzegtermijn nog niet is verstreken. Dit is één van de uitsluitingsgronden die de WW kent.

Voorbeeld
Stel, in je arbeidsovereenkomst staat voor de werkgever een opzegtermijn van drie maanden. Maar je bent het helemaal zat en daarom besluit je in te stemmen met een kortere opzegtermijn van één maand. Je dienstverband eindigt daarom niet per 1 juli 2023 maar per 1 mei 2023.

Dat klinkt goed, totdat je de WW-beslissing ziet. In de maanden mei en juni is sprake van een uitsluitingsgrond waardoor je pas vanaf 1 juli 2023 recht hebt op een WW-uitkering. Je mist twee maanden inkomen!

Opzegtermijn
Het is dus belangrijk de opzegtermijn goed in acht te nemen zodat je geen inkomen mist. Daarbij speelt ook de vraag wanneer de opzegtermijn begint te lopen. Is dat na ondertekening van de beëindigingsovereenkomst of nadat schriftelijk overeenstemming is bereikt over de beëindiging van het dienstverband?

Uit de praktijk
In een recente zaak bij rechtbank Midden-Nederland was op 24 december 2021 overeenstemming bereikt over de beëindiging van het dienstverband per 1 april 2022. Op die dag had de gemachtigde van werknemer per email akkoord gegeven op het voorstel van werkgever. Dat voorstel omvatte de hoogte van de transitievergoeding, coachingsbudget, verlofsaldo en vergoeding van advocaatkosten. Werkgever reageert daarop met de mededeling dat het voorstel wordt vastgelegd in een “eindregeling” die “ter review” wordt opgestuurd. Deze eindregeling wordt op 10 januari 2022 getekend.

De vraag is: gaat de opzegtermijn lopen ná 24 december 2021 of ná 10 januari 2022? En daarmee samenhangend: heeft de werknemer per 1 april 2022 of per 1 mei 2022 recht op een WW-uitkering?

De rechtbank
UWV is uitgegaan van de datum van ondertekening (10 januari 2022) en kent daarom de uitkering toe per 1 mei 2022. Dat klopt niet volgens de rechtbank. Leidend is de datum waarop schriftelijke overeenstemming is bereikt over de beëindiging van het dienstverband. Dat was op 24 december 2021. Werknemer heeft daarom vanaf 1 april 2022 recht op een WW-uitkering.

Tip!
Hoewel de hoofdregel is dat je mag meewerken aan de beëindiging van je dienstverband, geldt dat niet voor alle situaties. Zo is het niet verstandig om tijdens ziekte een beëindigingsregeling te tekenen en mag je ook tijdens de periode van de loonsanctie niet instemmen met de beëindiging van je dienstverband.

Laat je dus goed adviseren voordat je akkoord gaat en controleer of de juiste opzegtermijn in acht wordt genomen!

Achtergrondinformatie

Deze blog schreef ik naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Die uitspraak vind je hier: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2023:97

Wil je artikel 19 WW nalezen en bekijken welke uitsluitingsgronden er nog meer zijn? Dat kan hier: https://wetten.overheid.nl/BWBR0004045/2022-08-02/0#HoofdstukII_Paragraaf1_Artikel19