Re-integratiebegeleider aansprakelijk voor loonsanctie of ligt de fout bij werkgever zelf?

Door: Natascha Schenk

Helaas, je hebt na twee jaar re-integratie een loonsanctie van het UWV te pakken. Jouw re-integratieverplichting als werkgever loopt daarom een jaar langer door. Maar in dat jaar adviseert jouw verzuimbegeleider je niet over voortzetting van het tweede spoortraject en daarmee bekorting van de loonsanctie. Kun je de verzuimbegeleider nu aansprakelijk stellen voor de geleden schade?

Situatie
Omdat het tweede spoortraject twee maanden te laat is opgestart, legt het UWV een loonsanctie op aan de werkgever. Op grond daarvan moet de werknemer tenminste tot 2 december 2021 in dienst blijven. Gedurende die periode heeft werknemer recht op loon en moet de re-integratie voortgezet worden.

Turboliquidatie
De werkgever wil echter zijn bedrijf ontbinden. Dat wilde hij al vóórdat de loonsanctie werd opgelegd en dat hij heeft hij uiteindelijk ook doorgezet. Het bedrijf wordt per 29 december 2020 ontbonden. De loonsanctieperiode zou op dat moment nog ruim elf maanden duren.

Verwijt werkgever
De werkgever verwijt de verzuimbegeleider dat zij in december 2020 geen adviezen hebben gegeven omtrent bekorting van de loonsanctie. Volgens de werkgever had de verzuimbegeleider het advies moeten geven het tweede spoortraject voort te zetten en daarna bekorting van de loonsanctie aan te vragen. De werkgever heeft als gevolg van dit gemiste advies schade opgelopen van bijna € 34.000,- en de verzuimbegeleider zou dit moeten vergoeden.

Oordeel rechtbank
De rechtbank gaat daar niet in mee. Volgens de rechtbank is sprake van 100% eigen schuld van de werkgever. Het loonsanctiebesluit van het UWV was voldoende duidelijk. Daaruit kon de werkgever zelf afleiden dat het voortzetten van de re-integratie een “denkbare aanpak” was en dat dit zou kunnen leiden tot bekorting van de loonsanctie. Ook was duidelijk af te leiden uit het loonsanctiebesluit dat het dienstverband tot 2 december 2021 diende te blijven bestaan.

De werkgever had dus zelf kunnen concluderen dat de bedrijfsontbinding per 29 december 2020 een probleem was.

Tip!
Werkgevers, lees de UWV-brieven goed door! Je kunt namelijk eventuele schade niet zondermeer afschuiven op een andere partij. De rechtbank geeft in deze zaak aan dat de werkgever, als zij twijfelde na het lezen van het loonsanctiebesluit, zelf actief contact had moeten opnemen met haar adviseurs.

Meer lezen?

De uitspraak van de rechtbank Limburg kun je hier nalezen: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2023:4975