Regeling compensatie transitievergoeding en een vervroegde IVA-uitkering, hoe zit dat?

Door: Natascha Schenk

Werkgevers opgelet! De “Regeling compensatie transitievergoeding” is bij de meeste werkgevers bekend, maar weet je ook welke mogelijkheden je hebt als aan jouw zieke werknemer een vervroegde IVA-uitkering is toegekend? Kun je dan ook (vervroegd) het dienstverband beëindigen en aanspraak maken op de compensatie van de transitievergoeding?

Compensatie transitievergoeding
Werkgevers hebben (onder voorwaarden) recht op compensatie van de transitievergoeding die zij aan de zieke werknemer betalen na het eindigen van het dienstverband. Eén van die voorwaarden is dat het dienstverband eindigt na het aflopen van het opzegverbod tijdens ziekte. Dat opzegverbod geldt twee jaar. Dit hangt samen met de WIA-wachttijd van 104 weken.

Maar wat als de vervroegde IVA-uitkering is toegekend? Dan is sprake van een verkorte wachttijd. Betekent dit ook dat je al eerder het dienstverband kunt beëindigen mét recht op compensatie van de transitievergoeding? Nee!

Uitspraken rechtbank
Verschillende rechtbanken hebben hier inmiddels over geoordeeld. Beëindig je het dienstverband gedurende de eerste twee jaar van het verzuim, ook al is een vervroegde IVA-uitkering toegekend, dan heb je géén recht op compensatie van de transitievergoeding. Dat als gevolg daarvan arbeidsovereenkomsten onnodig lang door lopen, verandert daar niets aan.

Ook een beroep op de bekende Xella-uitspraak helpt je niet verder. Op basis van die uitspraak kunnen werknemers met een slapend dienstverband hun werkgever verzoeken om beëindiging van het dienstverband met toekenning van een vergoeding.

Intern beleid UWV
In één van de uitspraken is te lezen dat het UWV intern beleid heeft waarin staat dat werkgevers die opzeggen na 104 weken loondoorbetaling (en daarmee 2 à 3 dagen vóór het verstrijken van het opzegverbod van 2 jaar) niet tegengeworpen krijgen dat zij de arbeidsovereenkomst binnen de termijn van 2 jaar hebben opgezegd.

Tip!

Wil je compensatie van de transitievergoeding die je moet betalen aan de zieke werknemer? Zorg dan dat je het dienstverband niet gedurende de eerste 104 weken opzegt.

Meer lezen? Wil je de uitspraken lezen van de rechtbank waarop deze post is gebaseerd? Kijk dan hier:
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2022:984
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2021:7057
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2022:1409
https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2021:7041

De regeling compensatie transitievergoeding vind je hier:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041942/2022-04-01