Schadevergoeding van het UWV claimen? Bewandel dan wel de juiste route!

Door: Natascha Schenk

Schade door toedoen of nalaten van het UWV? Dat kan (helaas) gebeuren. Bijvoorbeeld omdat je al tien jaar een hogere Whk-premie betaalt vanwege de instroom van een ex-werknemer in de WGA en het UWV die ex-werknemer gedurende die periode niet één keer heeft beoordeeld. Wat doe je dan?

Situatie
Deze werkgever (die dus geen WGA-eigenrisicodrager is) stelt het UWV aansprakelijk voor Whk-premie die zij heeft moeten betalen (ruim twee ton over de periode 2010 – 2018). Werkgever vermoedt namelijk dat haar ex-werknemer niet doorlopend 100% arbeidsongeschikt is geweest en op enig moment zelfs meer dan 65% van haar maatmanloon heeft verdiend. Het UWV heeft echter gedurende 10,5 jaar geen enkele controle of herkeuring uitgevoerd waardoor dit niet aan het voetlicht is gekomen. De werkgever vindt dat de financiële gevolgen daarvan niet op haar afgewenteld kunnen worden.

Procedure
Allereerst heeft de werkgever het UWV schriftelijk aansprakelijk gesteld. Nadat het UWV deze aansprakelijkheid afwees, stapte de werkgever naar de bestuursrechter. En daar gaat het mis. De bestuursrechter is namelijk niet bevoegd in dit soort zaken! Deze werkgever had een procedure moeten starten bij de civiele rechter. De bestuursrechter doet daarom geen uitspraak over de claim van de werkgever en verwijst haar naar de civiele rechter.

Tip!
Laat je als werkgever goed informeren over de juiste route als je een schadevergoeding wilt van het UWV. En misschien belangrijker nog: probeer schade eerder te signaleren en te voorkomen. Ook als je geen WGA-eigenrisicodrager bent, word je geïnformeerd over WGA-toekenningen aan jouw (ex-)werknemers. Je kunt daar tegen in bezwaar gaan. Ook kun je verzoeken om een herbeoordeling als je vermoedt dat de situatie van jouw (ex-)werknemer is gewijzigd. Je hoeft dus niet te wachten op het UWV.

Meer informatie?
De uitspraak van de rechtbank Midden Nederland nalezen? Dat kan hier: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:5724

Op de site van het UWV is overigens ook informatie te vinden over het claimen van een schadevergoeding. Bijvoorbeeld op deze pagina: https://www.uwv.nl/werkgevers/klantenservice/bezwaar/detail/schadevergoeding-vragen/hoe-gaat-het-verder-na-het-verzoek-om-schadevergoeding/schade-door-iets-dat-uwv-doet-of-juist-niet-doet