Telefonisch spreekuur met de UWV-arts, kan dat zomaar?

Door: Natascha Schenk

Het spreekuur bij de UWV-arts is vaak erg spannend. Je wilt je daarop goed voorbereiden. Dan is het in ieder geval fijn te weten of het spreekuur fysiek moet plaatsvinden of dat het UWV dat ook telefonisch mag doen. Want, hoe zit dat eigenlijk?

Zorgvuldig
Hoofdregel is dat het medisch onderzoek zorgvuldig moet plaatsvinden (artikel 3:2 Awb). Daarnaast gelden er kwaliteitseisen waaraan het onderzoek moet voldoen (artikel 4 Schattingsbesluit). Nergens in die regels staat letterlijk of het spreekuur fysiek of telefonisch moet plaatsvinden.

Rechtspraak
De Centrale Raad heeft daar gelukkig wel iets over gezegd. In beginsel moet een fysiek spreekuur plaatsvinden in de bezwaarprocedure als:
* in de primaire fase geen spreekuurcontact is geweest; en
* de medische grondslag van het primaire besluit wordt betwist; en
* de bezwaar verzekeringsarts niet kan motiveren dat vanwege de aard van de klachten en de beschikbare medische informatie een spreekuurcontact geen toegevoegde waarde heeft.

Concreet
Dit betekent dat in de primaire fase (dus bij de eerste beoordeling) géén algemene verplichting geldt voor een fysiek spreekuur. In de bezwaarfase is die verplichting er wél maar kan het UWV daar “onderuit” als onderbouwd kan worden dat een fysiek spreekuur geen toegevoegde waarde heeft.

Voorbeeld
Vorige week oordeelde de rechtbank Rotterdam in een zaak dat het onzorgvuldig was geweest om geen fysiek spreekuur te houden. De primaire UWV-arts deed de beoordeling telefonisch en de bezwaar verzekeringsarts had alleen tijdens een telefonische hoorzitting contact met betrokkene. Dat was in dit geval niet voldoende zorgvuldig want:
* de taalbeheersing van de betrokkene was zeer beperkt;
* er was nimmer een fysiek onderzoek gedaan terwijl betrokkene fysieke klachten had;
* een hoorzitting kan niet met (de beslotenheid) van een spreekuurcontact gelijkgesteld worden.

Beeldbellen
En is beeldbellen met de UWV-arts dan toegestaan? Ja! De Centrale Raad oordeelde vorig jaar al dat het enkele feit dat het onderzoek via beeldbellen plaatsvond, onvoldoende is om te kunnen spreken van een onzorgvuldig onderzoek. Let wel: in deze zaak was betrokkene door de primaire arts wél op een fysiek spreekuur gezien en vond alleen het spreekuur bij de bezwaar verzekeringsarts plaats via beeldbellen.

Tip!
Het tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde publiceerde eind 2022 een onderzoek over de telefonische beoordelingen en de wijze waarop dat door hen is ervaren. Interessant om te lezen als je hierin geïnteresseerd bent!

Daarin lees je onder andere: “Zonder de observaties van een fysiek spreekuur vond 59% van de artsen het moeilijk om zich een beeld van de cliënt te vormen. 61% stelde daarom meer vragen en 48% vroeg meer aanvullende medische informatie op dan normaal. Ook had meer dan de helft van de artsen het gevoel vaker mee te gaan in de claim van een cliënt.”

Achtergrondinformatie

Rechtspraak van de Centrale Raad nalezen over het fysieke spreekuur in de bezwaarfase? Kijk dan hier: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Spreekuurcontact-vereist-met-een-verzekeringsarts-bezwaar-en-beroep.aspx

Uitspraak van de rechtbank Rotterdam nalezen? Dat kan hier: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2023:2986

Uitspraak met betrekking tot beeldbellen nalezen? Die vind je hier: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2022:1016

Artikel van TBV nalezen over de wijze waarop artsen het telefonisch beoordelen ervaren? Klik dan verder op deze link: https://www.tbv-online.nl/telefonische-arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen-bij-uwv-tijdens-de-covid-19-pandemie/