Tuchtrechter spreekt zich uit: mag de bedrijfsarts voorinformatie ontvangen van de werkgever vóórdat hij werknemer spreekt?

Door: Natascha Schenk

Hoe zou jij dit vinden? Je meldt je ziek en gaat voor het eerst naar de bedrijfsarts. Die blijkt echter al een eerste gesprek met de werkgever te hebben gehad over jouw ziekmelding en heeft daarin “voorinformatie” ontvangen. Mag dat wél, of wordt de bedrijfsarts hiermee bevooroordeeld?

Situatie
Werknemer stelt zich op het standpunt dat de bedrijfsarts niet mocht beschikken over de voorinformatie die de werkgever heeft gegeven. Ook een voorafgaand gespreken tussen de bedrijfsarts en de HR-medewerker had niet plaats mogen vinden volgens de werknemer. De bedrijfsarts geeft aan dat het gebruikelijk, en juist is, dat hij voorafgaand aan het spreekuur informatie krijgt van de werkgever over de aard en de achtergrond van de ziekmelding.

Tuchtcollege
Het Tuchtcollege is het met de bedrijfsarts eens. Het is inderdaad niet ongebruikelijk en bovendien ook niet in strijd met de wet of met de vertrouwelijkheid.

Niet altijd goed
Tóch gaat het niet altijd goed. Dat bleek uit een eerdere uitspraak van het Tuchtcollege. Toen meldde een werkneemster zich ziek en vroeg zelf een consult aan bij de bedrijfsarts. De casemanager voorziet de bedrijfsarts van voorinformatie, namelijk dat een arbeidsconflict aan de ziekmelding ten grondslag ligt.

Dit betekent dat aan het spreekuur twee verzoeken ten grondslag liggen:
* de hulpvraag van werkneemster die zelf een consult heeft aangevraagd; en
* het controleverzoek van de werkgever.

Dit onderscheid werd echter niet voldoende duidelijk gemaakt door de bedrijfsarts waardoor werkneemster de indruk kreeg dat het controleverzoek voorop stond en dat er met name gekeken werd naar de voorinformatie die werd gegeven door de casemanager. Dit leidt tot een waarschuwing voor de bedrijfsarts.

Tip!
Je kunt als werknemer bij de bedrijfsarts vragen of er voorinformatie is verstrekt door de werkgever en zo ja, wat die informatie inhield. Zo kun je mogelijk direct al misverstanden uit de wereld helpen en direct (en gericht) jouw kant van het verhaal ook bij de bedrijfsarts neerleggen.

Meer weten?
Uitspraak van het Tuchtcollege nalezen waarnaar ik als eerste verwijs? Dat kan hier: https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2023/ECLI_NL_TGZREIN_2023_21

De tweede uitspraak van het Tuchtcollege die ik bespreek, vind je hier: https://tuchtrecht.overheid.nl/zoeken/resultaat/uitspraak/2021/ECLI_NL_TGZRGRO_2021_2

Meer in zijn algemeenheid geldt natuurlijk dat wanneer je het niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts je een deskundigenoordeel kunt aanvragen bij het UWV of een second opinion bij een andere bedrijfsarts. Meer informatie daarover lees je h ier:
* deskundigenoordeel: https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-met-werkgever/re-integreren-tijdens-ziekte/detail/deskundigenoordeel
* second opinion: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/bedrijfsarts/second-opinion