Twee UWV-artsen, twee meningen. Kan dat eigenlijk wel?

Door: Natascha Schenk

Ook bij het UWV komen interne meningsverschillen voor. De ene arts is de andere niet, en zo kan het gebeuren dat (grote) verschillen ontstaan in de beoordeling van jouw belastbaarheid. Met alle gevolgen van dien. Dit roept de vraag op wat je daar juridisch gezien tegen kunt doen. Kan een UWV-arts zo maar afwijken van een eerder oordeel van zijn collega?

Verzekeringsarts versus bezwaarverzekeringsarts
Procederen is riskeren! Ga je in bezwaar? Dan mag de bezwaarverzekeringsarts ook minder beperkingen aannemen dan de primaire verzekeringsarts deed. Zo kwam een zaak bij de Centrale Raad voor waarin de primaire verzekeringsarts een urenbeperking op de FML zette, maar de bezwaarverzekeringsarts die schrapte. De WIA-uitkering werd mede daarom beëindigd.

De Centrale Raad overweegt dat het een bezwaarverzekeringsarts in beginsel vrij staat om een door de primaire verzekeringsarts opgestelde FML te wijzigen. Maar: de bezwaarverzekeringsarts dient wel inzichtelijk en deugdelijk te motiveren waarom hiertoe wordt overgegaan.

Verzekeringsarts versus verzekeringsarts
De hoofdregel is dat een verzekeringsarts mag varen op zijn eigen oordeel. Er geldt geen algemene verplichting om iedere afwijking van een eerdere beoordeling te motiveren.

Maar, als in een relatief korte periode (en op basis van vergelijkbare medische informatie met eenzelfde ziekteoorzaak) de ene UWV-arts betrokkene in staat acht 40 uur te werken, en een andere UWV-arts haar slechts 20 uur belastbaar acht, moet het UWV dit wél heel goed motiveren. Dat lukte het UWV niet in deze concrete zaak en daarom werd de WIA-beëindiging herroepen door de Centrale Raad.

Werkcoach versus verzekeringsarts
In een andere zaak werd betrokkene 48,10% arbeidsongeschikt bevonden. Zelf meende zij 100% arbeidsongeschikt te zijn. In hoger beroep wijst zij erop dat de UWV-werkcoach heeft verklaard dat zij maximaal één uur per dag kan werken. Zij ziet dit als bevestiging dat zij 100% arbeidsongeschikt is en dat het UWV dat blijkbaar ook vindt. De werkcoach werkt immers ook bij het UWV.

De Centrale Raad gaat hier niet in mee. De werkcoach is weliswaar óók werkzaam binnen het UWV maar dat betekent niet dat de verzekeringsarts zijn verklaring moet betrekken in de rapportage of moet overnemen.

Tip!
Ben je het niet eens met de medische beoordeling van het UWV? Dien dan tijdig een bezwaarschrift in. Voor een WIA-beslissing is die termijn zes weken maar voor een ZW-beslissing geldt een termijn van zes of twee weken. Kijk daar goed naar en laat je adviseren over de risico’s zodat je weet waaraan je begint!

Uitspraken nalezen? Uitspraak lezen mbt afwijken van de BVA ten opzichte van de VA?
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2013:2204 (5.6 en 5.7)
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2022:1420 (3.1 en 4.3)

Uitspraak mbt hoofdregel en uitzondering dat geen motiveringsplicht geldt bij afwijking eerdere beoordeling:
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2021:2875 (4.3)
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2021:224 (4.6)

De uitspraak mbt de werkcoach vind je hier:
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2021:2453 (4.5)