UWV en het CBBS: niet openbaar maar tóch eerlijk?!

Door: Natascha Schenk

Het vinden van passende, theoretische functies is een belangrijk onderdeel van de WIA-beoordeling. Het UWV maakt daarbij gebruik van een computersysteem: het CBBS. Alleen het UWV heeft daar inzicht in. Het is niet openbaar. Is dat eigenlijk wel eerlijk?

Rechtspraak
De Centrale Raad heeft vorige week nogmaals geoordeeld dat het geen probleem is dat alleen het UWV over alle gegevens uit het CBBB beschikt. Een werkgever, eigenrisicodrager, verzette zich daar tevergeefs tegen. Deze informatie achterstand is niet strijdig met het zogenaamde “equality of arms” en “fair play” beginsel.

CBBS en analfabeten
De uitspraak van de Centrale Raad is ook interessant omdat het UWV inzichtelijk maakt dat ook voor analfabeten voldoende functies in het CBBS zijn opgenomen. De werkgever betwistte dit (ook tevergeefs). Die meende dat door het gebrek aan functies voor analfabeten, zij een grotere kans hadden om volledig arbeidsongeschikt te worden bevonden. Dit is relevant omdat je 100% arbeidsongeschikt wordt bevonden als het UWV onvoldoende theoretische functies voor je kan vinden.

Tip!
Het betwisten van het CBBS is zelden succesvol. Richt je pijlen dus liever (ook) op andere bezwaargronden. De kans dat je bezwaarprocedure succesvol is, enkel met bezwaargronden gericht tegen het CBBS is bijzonder klein.

Meer informatie? De uitspraak is echt boeiend om te lezen en geeft een mooi overzicht van de rechtspraak omtrent het CBBS.

Je leest de uitspraak hier: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2021:3180