Vervanger aannemen voor je zieke werknemer? Let hier op!

Door: Natascha Schenk

Je hebt een zieke werknemer. Dat is vervelend, maar het werk gaat door. Je neemt daarom een nieuwe werknemer aan om het werk over te nemen. Maar wat als jouw zieke werknemer hersteld en zijn eigen werk weer wil doen? Het werk waarvoor jij inmiddels een nieuwe werknemer hebt aangesteld…

Hoofdregel
De Werkwijzer Poortwachter geeft als hoofdregel dat van de werkgever niet verwacht wordt dat hij een andere werknemer ontslaat om zijn zieke werknemer te laten re-integreren. Als er geen arbeidsplaatsen zijn of geen formatieruimte beschikbaar is, dan is herplaatsing binnen de eigen organisatie niet mogelijk. Interne herplaatsing wordt dan niet verlangd van de werkgever.

Uitzondering
De Werkwijzer Poortwachter kent twee belangrijke uitzonderingen op deze hoofdregel:
* Het feit dat je een andere werknemer in de oorspronkelijke functie van de zieke werknemer hebt aangesteld, is géén reden om de zieke werknemer niet in zijn eigen functie terug te laten keren;
* Passende functies of arbeidsplaatsen die door werknemers met een tijdelijk dienstverband of uitzendkrachten worden vervuld, moeten ook bij de herplaatsingsmogelijkheden van de zieke werknemer worden betrokken.

Plaatsmaken
Uit de Werkwijzer Poortwachter volgt dat de volgende mensen plaats moeten maken voor terugkeer van de zieke werknemer:
* uitzendkrachten;
* tijdelijke krachten;
* later aangestelde werknemers die zich nog in de proeftijd bevinden;
* de nieuwe werknemer die je hebt aangesteld in de oude functie van de zieke werknemer.

Tip!
Denk niet te snel dat er geen plek meer is voor jouw zieke werknemer. De verplichtingen op grond van de Werkwijzer Poortwachter gaan misschien verder dan je denkt (en wilt…). Laat je hier dus goed over informeren als je een loonsanctie wilt voorkomen.

Meer informatie?

Wil je de bepalingen in de Werkwijzer Poortwachter nalezen waarop deze post is gebaseerd? Kijk dan in artikel 4.5.1 en 10.1 ad 3. De werkwijzer kun je hier vinden: https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/werkwijzer-poortwachter.pdf

Vind je het interessant om meer te lezen over de status van de Werkwijzer Poortwachter? Dan raad ik je deze uitspraak en dit artikel aan:
*https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2020:972

*https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/arbeidsrechtelijkeannotaties/2021/2/ArA_1568-6639_2021_015_002_001