Vervroegde IVA en compensatie van de transitievergoeding, hoe zit dat?

Door: Natascha Schenk

Ook als een vervroegde IVA wordt toegekend, geldt nog steeds een opzegverbod. Dat betekent dat je jouw zieke werknemer in dienst moet houden (tot 104 weken ziekte). Maar wat als deze werknemer terminaal ziek is en je hem en zijn nabestaanden de transitievergoeding zo gunt. Kun je dan tóch vroegtijdig het dienstverband beëindigen en compensatie van de betaalde transitievergoeding krijgen?

Compensatie transitievergoeding
Werkgevers hebben onder voorwaarden recht op compensatie van de transitievergoeding die zij aan de zieke werknemer betalen na het eindigen van het dienstverband. Eén van die voorwaarden is dat het dienstverband eindigt na het aflopen van het opzegverbod tijdens ziekte. Dat opzegverbod geldt twee jaar.

Eerdere rechtspraak
Verschillende rechtbanken hebben hier inmiddels over geoordeeld. Beëindig je het dienstverband gedurende de eerste twee jaar van het verzuim, ook al is een vervroegde IVA-uitkering toegekend, dan heb je géén recht op compensatie van de transitievergoeding.

Overlijden
Tóch probeerde een werkgever recent alsnog de compensatie te krijgen nadat het dienstverband vroegtijdig was beëindigd na toekenning van de vervroegde IVA-uitkering.

In die zaak voerde de werkgever aan dat er een grote kans was dat de werkneemster voor het einde van de 104 weken wachttijd zou overlijden. Dan zou zij geen recht hebben op een transitievergoeding. Als zij nog wél in leven zou zijn, zou zij zeer waarschijnlijk niets meer kunnen doen met de transitievergoeding. De werkgever vond het daarom niet van goed-werkgeverschap getuigen om het dienstverband te laten voortduren.

Andere insteek
De werkgever koos daarbij voor een andere (juridische) insteek dan in de eerdere uitspraken die wij al voorbij zagen komen. Hij voerde aan dat een verboden onderscheid werd gemaakt tussen:
* terminaal zieken; en
* niet-terminaal zieken.

Daarmee zou strijdig met het “Verdrag inzake rechten van personen met een handicap” en de “Wet gelijke behandeling handicap of chronisch ziekte” worden gehandeld.

Rechtbank

De rechtbank Noord-Holland gaat daarin niet mee. Volgens de rechtbank heeft het UWV terecht geweigerd de betaalde transitievergoeding te compenseren. Het dienstverband is geëindigd vóór het bereiken van de 104 weken ziekte en dat is voldoende om de compensatie te weigeren.

Tip!
Natuurlijk is het een mooie en sociale gedachte wanneer je aan een terminale zieke werknemer de transitievergoeding wilt betalen. Dat kán en mág ook nog steeds. Houd er alleen rekening mee dat je de transitievergoeding niet gecompenseerd krijgt als je het dienstverband (in overleg met de werknemer) beëindigd voor het einde van de 104 weken ziekteperiode.

Meer lezen?
Deze blog schreef ik naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. Die uitspraak vind je hier: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2023:9261

Andere uitspraken waarin de rechtbank tot een vergelijkbare conclusie kwam, vind je hier:

* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2022:984
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2021:7057
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2022:1409
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2021:7041
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2022:953

Let op!
Er is in ieder geval één uitspraak waarin de rechtbank tot een andere conclusie kwam: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2023:2019 Het blijft dus belangrijk om in een individueel geval goed advies in te winnen over de mogelijkheden van de compensatie transitievergoeding.