Wanneer kun je gebruik maken van een vervoersvoorziening van het UWV?

Door: Natascha Schenk

Hoeveel weet jij over de vervoersvoorzieningen van het UWV? Als jij je bezig houdt met het begeleiden van mensen naar passend werk, kan het best handig zijn om daar wat meer over te weten. De vervoersvoorziening is namelijk niet alleen voor mensen met een uitkering van het UWV. Ook zonder uitkering kun je recht hebben op zo’n voorziening. Ik vertel je er meer over!

Wat is het?
UWV verstrekt de volgende typen vervoersvoorzieningen:
* (aangepast) vervoermiddel in bruikleen;
* (rolstoel)taxivergoeding;
* kilometervergoeding;
* aanpassing van een eigen vervoermiddel;
* vergoeding voor de aanschaf en het gebruik van een bijzonder type auto;
* vergoeding van de meerkosten voor autorijles in een aangepaste auto.

Voor wie is het?
De vervoersvoorziening valt in de categorie “werkvoorziening”. Voor dit type voorziening is vereist dat de klant een “structurele functionele beperking” heeft. Het UWV beoordeelt of daarvan sprake is. Is dat het geval? Dan beoordelen zij daarna of de inzet van een voorziening noodzakelijk is. Omdat het hier gaat om een “werkvoorziening” is het alleen mogelijk om deze te krijgen als je daadwerkelijk aan het werk gaat en de voorziening daarvoor nodig hebt. Dit kan werk in loondienst zijn, een proefplaatsing maar het geldt ook voor werkzaamheden als zelfstandige.

Het hebben van een UWV-uitkering is dus niet vereist!

Moet je er zelf ook aan meebetalen?
Ja, in veel gevallen geldt een eigen bijdrage en ook is er een inkomensgrens. Op de site van het UWV vind je die bedragen terug. De links daarnaar voeg ik in de comments toe.

Mag je zelf kiezen welke voorziening het meest passend is?
Nee, dat kan niet. Het UWV vergoedt de goedkoopste, adequate voorziening. Zijn er twee voorzieningen mogelijk? Dan kiest het UWV de goedkoopste voorziening.

Wat vergoedt het UWV niet?
Voorzieningen die op grond van andere wettelijke regelingen vergoed kunnen worden, worden niet door het UWV verstrekt. Voorzieningen die de werkgever op basis van de arbowetgeving moet verstrekken bijvoorbeeld. Of hulpmiddelen die verkrijgbaar zijn op grond van de Zorgverzekeringswet.

Tip!
Recent oordeelde de rechtbank Gelderland over een afgewezen vervoersvoorziening. Die werd afgewezen omdat bij de eerstejaars ZW-beoordeling en de WIA-beoordeling geen beperking werd aangenomen op het FML-item “vervoer”. Dat is volgens de rechtbank onvoldoende.

Laat je dus niet weerhouden van het doen van een aanvraag, alleen omdat je op jouw FML géén beperking hebt ten aanzien van “vervoer”!

Meer lezen?
De vervoersvoorziening van het UWV is wettelijk geregeld in artikel 35 Wet WIA. Daarnaast is de voorziening nog uitwerkt in verschillende besluiten:
* reintegratiebesluit: https://wetten.overheid.nl/BWBR0019152/2021-07-01/0
* reintegratieregeling: https://wetten.overheid.nl/BWBR0019297/2022-01-01/0
* protocol voorzieningen UWV 2021: https://wetten.overheid.nl/BWBR0046028/2021-12-16/0#Artikel1

De uitspraak van de rechtbank Gelderland waarnaar ik verwijs, kun je hier terugvinden: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2022:1128

Zoals ik al schreef, zijn er ook een aantal financiële “spelregels”. Die vind je op de site van het UWV:
* vergoeding kosten woon-werkverkeer: https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/normbedragen-voorzieningen/kosten-woon-werkvervoer/index.aspx
* drempelbedrag: https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/normbedragen-voorzieningen/detail/drempelbedrag-voorzieningen
* inkomensgrens voor vervoersvoorziening: https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/normbedragen-voorzieningen/inkomensgrenzen-voor-vervoersvoorzieningen/index.aspx