Wanneer spreek je over een reintegratievisie en wanneer over een reintegratieplan?

Door: Natascha Schenk

Reintegratievisie of reintegratieplan? In de Wet WIA staan beide documenten genoemd. Vaak horen we ook nog de term “werkplan”. Weet jij wat het verschil is? Ik leg het graag uit.

Reintegratievisie
In artikel 39 Wet WIA staat dat het UWV een reintegratievisie opstelt zodra het recht op een WGA-uitkering is vastgesteld. Het opstellen daarvan gebeurt in samenspraak met de WGA-gerechtigde en bevat de rechten en plichten van de WGA-gerechtigde. In de praktijk wordt dit ook vaak een “werkplan” genoemd.

In sommige gevallen kun je bezwaar maken tegen de reintegratievisie. Dat is het geval als daarin de wettelijke verplichtingen zodanig zijn uitgewerkt dat een zelfstandig rechtsgevolg ontstaat. Voorbeelden van reintegratievisies waartegen bezwaar ingediend kan worden zijn de reintegratievisies waarin een ontheffing van de sollicitatieplicht is opgenomen of waarin juist een concrete sollicitatieplicht wordt opgelegd.

Eigenrisicodrager
Is de (ex-)werkgever eigenrisicodrager? Dan maakt het UWV geen reintegratievisie of reintegratieplan. Die bevoegdheid hebben zij namelijk niet. Die ligt bij de eigenrisicodrager. In een recente zaak had het UWV, vanwege een misverstand, tóch een reintegratievisie (werkplan) opgesteld. De WGA-gerechtigde kwam daartegen in beroep en de rechtbank Den Haag oordeelde dat het UWV niet tot taak had deze WGA-gerechtigde te begeleiden bij de reintegratie. Niet het UWV, maar de eigenrisicodragende (ex-)werkgever draagt de verantwoordelijkheid over de reintegratie. Het UWV mag daarom geen reintegratievisie opstellen en het beroep van de WGA-gerechtigde werd gegrond verklaard.

Tip!
Zowel voor eigenrisicodragers als WGA-gerechtigden is het goed als zij zich laten adviseren over hun rechten en plichten. Zo weet je wat je van elkaar kunt verwachten en weet je als WGA-gerechtigde ook wanneer je bezwaar kunt indienen en wanneer niet. Dat is als leek nog niet zo makkelijk te ontcijferen. Helaas. Goede (juridische) hulp kan je daarbij helpen.

Achtergrondinformatie

Deze post schreef ik naar aanleiding van deze uitspraak van de rechtbank Den Haag: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:2750

Het betreffende artikel 39 Wet WIA kun je hier vinden: https://wetten.overheid.nl/BWBR0019057/2022-01-01/0#Hoofdstuk4_Paragraaf4.3_Artikel39

Wist je dat er ook zoiets is als Beleidsregels arbeidsinschakeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten? Die vind je hier: https://wetten.overheid.nl/BWBR0019353/2005-12-30/ Daarin lees je (onder andere) meer over de sollicitatieplicht tijdens de WGA-uitkering.