Wat moet je inventariseren tijdens spoor 1?

Door: Natascha Schenk

De belangrijkste verplichtingen in spoor 1 kun je grofweg onderverdelen in: inventariseren en aanbieden. Maar wat moet je precies inventariseren en hoe ver gaat de verplichting om werk aan te bieden? Is het voldoende om als werkgever de zieke werknemer te wijzen op een passend vacature, of moet je meer doen?

Inventariseren
De Werkwijzer Poortwachter geeft aan dat je in spoor 1 de volgende inventarisaties moet (laten) maken:
1. alle binnen de organisatie voorkomende functies op en onder het niveau van de zieke werknemer;
2. een beoordeling van de geschiktheid van elk van deze functies;
3. alle geschikte of geschikt te maken werkzaamheden op functie- en taakniveau.

Aanbieden
Als werkgever moet je spontaan alle passende werkzaamheden aanbieden en zo nodig opdragen. De zieke werknemer moet daar niet zelf op af hoeven gaan. Het enkel attenderen op vacatures of laten kennismaken met een manager is niet genoeg. Het informeren naar vacatures bij andere bedrijfsonderdelen of het laten meedraaien in sollicitatieprocedures voor openstaande functies is ook niet voldoende. De werkgever moet actief zoeken en bemiddelen naar passend werk binnen de eigen organisatie.

Let op!
Een werkgever die de zieke werknemer afwees voor een functie omdat zij direct behoefte had aan een “ervaren en deugdelijk gekwalificeerde kracht” maar de vacature vervolgens zeven maanden onvervuld liet, kon rekenen op een loonsanctie van het UWV. Ook de Centrale Raad liet die loonsanctie in stand.

Je bent als werkgever niet verplicht om de interne sollicitatie van de zieke werknemer te accepteren en de vacature aan te bieden. Maar als je hem afwijst, moet je wel een goed verhaal hebben!

Meer weten?
De inventarisaties die ik benoem in deze post, kun je allemaal terugvinden in de Werkwijzer Poortwachter. Op bladzijde 14 daarvan vind je ook de tekst die ik schreef over het aanbieden van passende werkzaamheden. De Werkwijzer vind je terug op de site van het UWV: https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/werkwijzer-poortwachter.pdf

Ten aanzien van die inventarisaties is het nog goed om te weten dat je het volgende nodig hebt:
* beoordeling van de geschiktheid van de functies op en onder het niveau van de zieke werknemer;
– omschrijving van de belasting in die functies, vergeleken met
– de belastbaarheid en bekwaamheden van de zieke werknemer
* alle geschikte en geschikt te maken werkzaamheden op functie- en taakniveau:
– belasting van die werkzaamheden vergeleken met
– de belastbaarheid van de zieke werknemer, uitgaande van
– het persoonsprofiel.

De uitspraak van de Centrale Raad waarnaar ik verwijs, vind je hier: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2016:3191 Vooral rechtsoverweging 4.6 is interessant.