Wat te doen als het UWV ten onrechte géén loonsanctie oplegt aan jouw werkgever?

Door: Natascha Schenk

Je werkgever doet veel te weinig om jou te helpen tijdens de re-integratie. Dat heb je al vaker bij hem aangegeven maar zonder succes. Jouw re-integratie blijft weinig prioriteit krijgen. Je bent dan ook hoogst verbaast als het UWV géén loonsanctie oplegt aan de werkgever. Het UWV vindt dat de werkgever voldoende heeft gedaan. Je wilt je hier niet bij neerleggen, maar wat kun je doen?

Bezwaar
Heeft de werkgever volgens het UWV voldoende aan jouw re-integratie gedaan en wordt daarom géén loonsanctie opgelegd, dan moet dit in een besluit kenbaar gemaakt worden. Tegen dat besluit kun je binnen zes weken bezwaar indienen. Als je een schadevergoeding wilt van het UWV omdat zij ten onrechte géén loonsanctie hebben opgelegd, is het belangrijk dat je dit doet. Maak je geen bezwaar, dan is de kans op een schadevergoeding ook klein.

Let op!
Dit geldt ook wanneer je van mening bent dat de loonsanctie ten onrechte is bekort op verzoek van de werkgever én ook wanneer geen loonsanctie opgelegd werd omdat het UWV te laat was met beslissen daarover (dit moet gedaan worden vóórdat je 104 weken ziek bent).

Schadevergoeding
Wees je ervan bewust dat een succesvolle procedure niet kan leiden tot het alsnog opleggen of voortzetten van de loonsanctie. Dat is simpelweg niet mogelijk als de 104 weken ziekte al zijn verstreken. Jouw werkgever merkt dus in feite niets van jouw succesvolle procedure bij het UWV.

Krijg je echter gelijk in de bezwaarprocedure en blijkt dat inderdaad ten onrechte geen loonsanctie is opgelegd (of ten onrechte is bekort) dan kun je een schadevergoeding vragen aan het UWV.

Hoogte
Bij de hoogte van de schadevergoeding moet je rekening houden met een aantal dingen:
* bij de berekening van de schade wordt er vanuit gegaan dat de loonsanctie 12 maanden had geduurd;
* dat jouw WW of WIA-uitkering 12 maanden eerder is ingegaan, leidt niet tot een hogere schadevergoeding;
* loonschade wordt alleen vergoedt wanneer je tijdens de loonsanctie recht had op een hoger inkomen dan je nu hebt ontvangen vanuit je WW- of WIA-uitkering.
* pensioenschade wordt ook betrokken bij de schadevergoeding.

Tip!
Laat je goed informeren over de schadeposten die je kunt betrekken bij het schadevergoedingsverzoek en zet dat af tegen de moeite die je moet doen voor de schadevergoeding. Heb je volgens jouw CAO recht op meer dan 70% loon tijdens de loonsanctie of verdien je (ruim) boven het gemaximeerde dagloon? Dan zal het in de regel eerder zinvol zijn om je te verzetten tegen het niet opleggen of bekorten van de loonsanctie.

Ben je werkgever en wil je schadevergoeding vanwege het ten onrechte opleggen van een loonsanctie? Dat kan ook!

Uitspraken nalezen? Kijk dan hier.
Niet opleggen van een loonsanctie opnemen in een besluit: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:298

Het belang van het indienen van een bezwaarschrift: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:810

Bezwaar maken tegen het bekorten van de loonsanctie: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2023:792

Bezwaar tegen het niet opleggen van de loonsanctie vanwege het verstrijken van de termijn: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2014:1268

Bezwaar leidt niet tot alsnog opleggen loonsanctie: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2017:1239

Uitgangspunt bij schadeberekening dat loonsanctie 12 maanden geduurd zou hebben: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2016:498

Over de hoogte van hoogte van de loonschade: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:4875 en https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:1516