Wel of géén IVA-uitkering. Hoe zit dat?

Door: Natascha Schenk

Om een IVA-uitkering te krijgen moet je volledig én duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Bij beoordeling van de duurzaamheid maakt de UWV-arts een inschatting van de herstelkansen. Daarbij wordt gekeken naar de kans dat de arbeidsmogelijkheden toenemen in de toekomst. Maar wat als er wél behandelmogelijkheden zijn, maar de persoonlijke omstandigheden of de persoonlijkheid van de werknemer blokkerend werken? Mag het UWV dan toch uit gaat van een gunstige prognose en dus het ontbreken van duurzaamheid?

Juridisch kader
Volgens artikel 4 Wet WIA is sprake van duurzaamheid bij:
* een medisch stabiele of verslechterende situatie; of
* een medische situatie waarbij op lange termijn een geringe kans op herstel bestaat.

Motivering UWV
De inschatting van de UWV-arts moet berusten op “een concrete en deugdelijke afweging van de feiten en omstandigheden die bij de individuele verzekerde aan de orde zijn”. Als de inschatting van de UWV-arts gebaseerd wordt op een (ingezette) medische behandeling, dan moet onderbouwd worden welk resultaat van die behandeling wordt verwacht bij de betrokkene. De UWV-arts moet daarbij aangeven welke beperkingen voor arbeid zullen afnemen als gevolg van de behandeling. Het enkele feit dat een behandeling mogelijk is, is dus niet voldoende!

Casus
Werkneemster is 82,80% arbeidsongeschikt en werkgever claimt dat deze arbeidsongeschiktheid duurzaam is. De UWV-arts meent dat er nog behandelopties zijn en dat die zullen leiden tot toename van de belastbaarheid.

Volgens werkgever kan van die behandelopties in de praktijk geen positief resultaat verwacht worden. Er zijn cliëntgebonden factoren die verbetering in de weg staan.

UWV
Het UWV gaat daarin niet mee. De UWV-arts geeft aan dat bij de prognose géén rekening wordt gehouden met persoonlijke omstandigheden of de persoonlijkheid van de betrokkene. Die factoren mogen bij de beoordeling alleen een rol spelen als deze rechtstreeks samenhangen met de ziekte. Daarnaast geldt dat cliëntgebonden factoren alleen als een belemmering voor verbetering van de belastbaarheid worden geaccepteerd als sprake is van verlies aan autonomie.

In dit geval is er geen sprake van autonomie verlies. De behandelopties zijn daarmee reëel en duurzaamheid is op dit moment niet aan de orde.

Rechtbank
De rechtbank Midden-Nederland volgt het UWV. Er is geen sprake van duurzaamheid en de WGA-uitkering wordt niet gewijzigd naar een IVA-uitkering.

Tip!
Het financiële belang van een werkgever bij toekenning van een IVA in plaats van een WGA-uitkering is groot. Claim je als werkgever dat de door het UWV genoemde behandelopties niet reëel zijn voor jouw (ex-)werknemer vanwege cliëntgebonden factoren? Onderbouw dan dat die factoren gelinkt zijn aan het ziektebeeld én dat sprake is van autonomie-verlies. Anders is de kans van slagen van je bezwaar klein..

Meer lezen hierover?
Deze post schreef ik naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Je vindt die uitspraak hier: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2022:3358 (r.o. 8)

Wat de vaste rechtspraak van de Centrale Raad is ten aanzien van de motivering van de duurzaamheid, lees je onder andere in deze uitspraak:
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3917 (r.o. 4.4)
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2015:485 (r.o. 4.3)

UWV maakt bij de beoordeling van de duurzaamheid gebruik van een stappenplan. Wil je de hoofdlijnen daarvan teruglezen? Dat kan onder andere in deze uitspraak. Daarin lees je ook dat de Centrale Raad dit stappenplan accepteert:
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2009:BH1896

Op internet kan ik slechts deze versie vinden van het Beoordelingskader “Beoordeling van de duurzaamheid van arbeidsbeperkingen”: https://www.verefi.nl/?wpfb_dl=12