Werkgevers, hierom wil je misschien tóch de WIA-beslissing van jouw werknemer afwachten…

Door: Natascha Schenk

Geen compensatie transitievergoeding bij te late WIA-beoordeling als daaruit blijkt dat werknemer niet meer ziek is?! Voor compensatie van de transitievergoeding is vereist dat de werknemer twee jaar ziek is geweest en het dienstverband om die reden wordt beëindigd. Maar wat als het UWV achteraf concludeert dat de werknemer al hersteld was vóór die twee jaar?

Voorwaarden voor compensatie
Eén van de voorwaarden is dat de arbeidsovereenkomst eindigt nádat de werknemer twee jaar ziek is geweest.

Let op! Eindigt een tijdelijk dienstverband van rechtswege nadat de werknemer al twee jaar ziek is, maar beëindig je het tijdelijke dienstverband tóch met een vaststellingsovereenkomst? Dan heb je géén recht op compensatie van de transitievergoeding!

Casus
Vanwege de achterstanden bij het UWV werd pas ná het verstrijken van de wachttijd (dus na 104 weken) een WIA-beslissing genomen. Daarbij concludeert de UWV-arts dat de werknemer op het einde van de wachttijd niet meer ziek was voor het eigen werk en daarom de wachttijd niet heeft volgemaakt. De WIA-uitkering wordt daarom geweigerd.

Omdat werknemer gedurende het tweede spoortraject succesvol is herplaatst bij een nieuwe werkgever wordt, twee maanden na de WIA-weigering, afscheid genomen middels een vaststellingsovereenkomst. De werkgever betaalt de transitievergoeding en vraagt compensatie daarvoor aan bij het UWV.

Standpunt UWV
UWV weigert de compensatie omdat niet aan de voorwaarden is voldaan. Werknemer is namelijk volgens het UWV geen twee jaar ziek geweest. Zij verwijzen daarbij naar de WIA-weigering.

Oordeel rechtbank
De rechtbank gaat daarin niet mee. De werkgever heeft wél recht op compensatie. Uit de overwegingen van de rechtbank blijkt dat de omstandigheden van dit geval (104 weken loon betaald, succesvolle re-integratie, adviezen van de bedrijfsarts etc.) daarbij een grote rol spelen.

Tip!
Deze werkgever had uiteindelijk tóch recht op compensatie maar dit kan in een ander geval, ook anders aflopen. Wil je zeker zijn van compensatie van de transitievergoeding? Dan kun je wellicht toch beter de WIA-beslissing afwachten.

Let ook op de inhoud van die WIA-beslissing. Een WIA-weigering is voor de werkgever financieel gunstig, maar als de weigering gebaseerd is op het standpunt dat werknemer geen 104 weken ziek is geweest, kun je met compensatie van de transitievergoeding in de problemen komen. Laat je dus goed adviseren over een eventuele bezwaarprocedure tegen de WIA-weigering!

Achtergrondinformatie
De uitspraak van de rechtbank Overijssel vind je hier: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2022:2075

De uitspraak over de weigering van de compensatie bij beëindiging van een tijdelijk dienstverband middels VSO, vind je hier: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2022:7228

Andere interessante uitspraken over de tweejaars-termijn en compensatie van de transitievergoeding zijn hier te lezen:
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2022:953
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2021:5635
* https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2022:1409